Transportery błonowe ABCC – budowa, funkcja i znaczenie w mechanizmach wytwarzania oporności wielolekowej w komórkach nowotworów złośliwych

Sylwia Dębska 1, Agata Owecka 2, Urszula Czernek 1, Katarzyna Szydłowska-Pazera 1, Maja Habib 1, Piotr Potemski 1
1 - Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii UM w Łodzi, Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
2 - Zakład Patomorfologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 552-561
ICID: 956500
Article type: Review article
 
 
Oporność na leki cytotoksyczne jest obecnie poważnym problemem leczenia systemowego nowotworów. Jednym z mechanizmów oporności, oprócz inaktywacji leku w komórkach docelowych, zmiany punktu uchwytu dla leku, nasilenia procesów naprawy DNA i hamowania apoptozy, jest aktywny wyrzut leku z komórki nowotworowej. Za transport cytostatyków przez błonę komórkową odpowiadają m.in. białka transportowe z nadrodziny ABC (ATP-binding cassette). W pracy omówiono podrodzinę transporterów ABCC – białek warunkujących wielolekową oporność krzyżową komórek nowotworowych na cytostatyki. Opierając się na danych z piśmiennictwa, autorzy przedstawiają budowę białek ABCC, ich rolę fizjologiczną, zaburzenia chorobowe związane z mutacjami genów kodujących niektóre z tych białek, ich ekspresję w komórkach różnych nowotworów złośliwych i jej związek z opornością na stosowane cytostatyki oraz metody odwracania owej oporności.
DOI: 10.5604/17322693.956500
PMID 21918258 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     białka oporności wielolekowej [0 powiązanych rekordów]
     białka wiążące ATP [0 powiązanych rekordów]
     podrodzina C [0 powiązanych rekordów]
     Multidrug Resistance-Associated Proteins [70 powiązanych rekordów]
     P-Glycoprotein [59 powiązanych rekordów]
     ATP-binding cassette [2 powiązanych rekordów]
     subfamily C [0 powiązanych rekordów]