Autofagia w niedokrwieniu mózgu

Alicja Kost 1, Daniela Kasprowska 2, Krzysztof Łabuzek 3, Ryszard Wiaderkiewicz 1, Bożena Gabryel 2
1 - Zakład Histologii Katedry Morfologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
2 - Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
3 - Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 524-533
ICID: 955650
Article type: Review article
 
 
Autofagia jest wewnątrzkomórkowym procesem degradacji makrocząsteczek i organelli komórkowych odgrywającym ważną rolę w utrzymaniu homeostazy oraz odpowiedzi na wiele bodźców uszkadzających. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele danych wskazujących na wyraźne nasilenie autofagii w neuronach po niedokrwieniu mózgu. W pracy przedstawiono biosyntezę autofagosomów oraz znaczenie i molekularne mechanizmy neuronalnej autofagii podstawowej i indukowanej. Omówiono także ostatnio opublikowane prace dotyczące potencjalnej roli autofagii w niedokrwieniu mózgu. Wyniki badań eksperymentalnych zarówno in vivo, jak i in vitro sugerują, iż szlaki sygnałowe związane z autofagią mogą stanowić punkt wyjścia dla nowych strategii neuroprotekcyjnych.
DOI: 10.5604/17322693.955650
PMID 21918255 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     autofagia [4 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]
     nekroza [2 powiązanych rekordów]
     niedokrwienie [6 powiązanych rekordów]
     Autophagy [66 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2604 powiązanych rekordów]
     Necrosis [796 powiązanych rekordów]