Naturalne związki zaangażowane w kontrolę masy tkanki tłuszczowej w badaniach in vitro

Katarzyna Kowalska 1
1 - Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 515-523
ICID: 955499
Article type: Review article
 
 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała otyłość za epidemię XXI wieku. Otyłość to patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w ustroju uwarunkowane wieloma czynnikami: metabolicznymi, endokrynologicznymi, genetycznymi, środowiskowymi oraz psychologicznymi i behawioralnymi. Jakość oraz ilość spożywanych pokarmów w dużym stopniu decyduje o nadmiernej akumulacji tłuszczu w organizmie. Strategią w prewencji otyłości jest m.in. właściwa dieta. Nie od dziś wiadomo, że dieta bogata w warzywa i owoce wpływa na zmniejszenie masy ciała. Komórki tłuszczowe (adipocyty) to nie tylko komórki magazynujące „energię”, ale wyspecjalizowane komórki będące pod wpływem działania różnorodnych hormonów, cytokin i składników pokarmowych, które działają plejotropowo na organizm. Znajomość biologii adipocytów jest decydująca dla zrozumienia podstaw patofizjologii otyłości i schorzeń metabolicznych, takich jak cukrzyca typu 2. Ponadto racjonalne manipulowanie fizjologią adipocytów stwarza obiecujące podstawy terapii tych schorzeń. Masę tkanki tłuszczowej można zmniejszyć przez eliminację adipocytów w procesie apoptozy, poprzez hamowanie adipogenezy i zwiększanie lipolizy w komórkach tłuszczowych. Wiele naturalnych związków może potencjalnie indukować apoptozę, hamować adipogenezę i stymulować lipolizę w adipocytach. Różnorodne bioaktywne związki występujące w pożywieniu wpływają na różne etapy cyklu życiowego komórki tłuszczowej i mogą być naturalnym „lekiem” w prewencji otyłości.
DOI: 10.5604/17322693.955499
PMID 21918254 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     adipocyty [2 powiązanych rekordów]
     adipogeneza [0 powiązanych rekordów]
     związki bioaktywne [2 powiązanych rekordów]
     Obesity [1424 powiązanych rekordów]
     Adipocytes [16 powiązanych rekordów]
     adipogenesis [7 powiązanych rekordów]
     bioactive compounds [27 powiązanych rekordów]