Starzenie się organizmów prokariotycznych

Marek Simon 1, Magdalena Waszyk-Nowaczyk 2, Krzysztof Książek 1
1 - Katedra i Zakład Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2 - Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Pracownia Farmacji Praktycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 509-513
ICID: 955129
Article type: Review article
 
 
Jeszcze do niedawna sądzono, że proces starzenia się jest cechą wyłącznie komórek i organizmów eukariotycznych. Niedawne badania przeprowadzone na bakteriach Caulobacter crescentus wykazały jednak, że ich dimorficzny cykl życiowy, związany z asymetrycznym podziałem komórki matki powoduje stopniowe wydłużanie czasu powstawania nowych pokoleń bakterii, co utożsamiane jest ze starzeniem się tego organizmu. Także u bakterii Escherichia coli zaobserwowano wcześniejsze wyczerpywanie się aktywności podziałowej i śmierć tych organizmów, które dziedziczą w trakcie podziału określone struktury komórki matki. Do podobnych zjawisk, określanych jako tzw. starzenie uwarunkowane, dochodzi także w trakcie stacjonarnej fazy wzrostu bakterii w hodowlach płynnych.
Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat przyczyn, mechanizmów i ewolucyjnego znaczenia starzenia się komórek bakteryjnych. Wybrane zagadnienia związane ze starzeniem się bakterii będą omówione w kontekście analogicznych zjawisk zachodzących w komórkach eukariotycznych.

DOI: 10.5604/17322693.955129
PMID 21918253 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     agregaty białkowe [0 powiązanych rekordów]
     starzenie bakterii [0 powiązanych rekordów]
     starzenie uwarunkowane [0 powiązanych rekordów]
     bacterial aging [0 powiązanych rekordów]
     conditional senescence [0 powiązanych rekordów]
     protein aggregates [1 powiązanych rekordów]