Działania aktywatorów cyklazy guanylanowej na reakcję skurczu mięśniówki gładkiej tchawicy

Izabela Glaza 1, Leszek Szadujkis-Szadurski 1, Rafał Szadujkis-Szadurski 1, Marta Gajdus 1, Alicja Rzepka 1, Natalia Gurtowska 1
1 - Department of Pharmacology and Therapy, Collegium Medicum in Bydgoszcz
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 496-500
ICID: 954792
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Przedmiotem pracy jest określenie działania aktywatorów cyklazy guanylanowej na reakcję skurczu mięśniówki gładkiej tchawicy. W pracy oznaczano wpływ wzrastających stężeń aktywatora cyklazy guanylanowej YC-1 oraz 8Br cGMP na reakcję skurczu mięśniówki gładkiej wyzwalaną karbacholem. Badano także wpływ wzrastających stężeń inhibitora cyklazy guanylanowej ODQ na krzywe stężenie–efekt dla karbacholu.
Materiał/Metody: Badania przeprowadzono na izolowanej tchawicy szczurów szczepu Wistar obu płci o masie 350–450 g. Tchawice preparowano zgodnie z metodą (Akcasu) (1959) w modyfikacji Szadujkis-Szadurski (1996). Krzywe stężenie–efekt wyznaczano metodą stężeń kumulowanych, zgodnie z metodą van Rossuma (1963) w modyfikacji Kenakin (2006).
Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że aktywacja cyklazy guanylanowej za pomocą YC-1 i 8Br cGMP powoduje obniżenie reakcji mięśniówki gładkiej tchawicy na karbacholu średnio do 80%. Z porównania krzywych stężenie–efekt dla karbacholu przed i po zastosowaniu 8Br cGMP uzyskano podobne wyniki do wyzwalanych przez YC-1.
Natomiast wzrastające stężenia inhibitora cyklazy guanylanowej – ODQ powodują przesunięcie krzywych w lewo, obniżenie wartości EC50 i podwyższenie maksymalnej reakcji na karbacholu. Można więc stwierdzić, że działanie ODQ jest odwrotne do działania 8Br cGMP i YC-1.
Wnioski: Karbachol w sposób zależny od stężenia powoduje skurcz mięśniówki gładkiej tchawicy. Z przeprowadzonych badań wynika, że aktywacja cyklazy guanylanowej powoduje obniżenie reakcji mięśniówki gładkiej tchawicy na karbachol średnio do 80%.

DOI: 10.5604/17322693.954792
PMID 21918251 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     guanylyl cyclase [0 powiązanych rekordów]
     smooth muscle [9 powiązanych rekordów]
     Trachea [94 powiązanych rekordów]
     carbachol [5 powiązanych rekordów]
     8Br cGMP [0 powiązanych rekordów]
     ODQ [0 powiązanych rekordów]
     YC-1 [0 powiązanych rekordów]