Wpływ czynników transkrypcyjnych na różnicowanie limfocytów T CD4+

Kalina Świst 1, Elżbieta Pajtasz-Piasecka 2
1 - Politechnika Wrocławska
2 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 414-426
ICID: 949499
Article type: Review article
 
 
Wśród limfocytów T można wyodrębnić populacje komórek o wielorakich funkcjach i odmiennych szlakach różnicowania. Najbardziej zróżnicowaną grupę tworzą komórki mające na swojej powierzchni koreceptor CD4. Pod wpływem zmian indukowanych przez takie cytokiny jak IL-4, IFN-γ, IL-10 lub TGF-β w mikrośrodowisku różnych tkanek, limfocyty T CD4+ mogą różnicować się do subpopulacji pełniących w organizmie funkcje pomocnicze, regulatorowe/supresorowe (Th1, Th2, Th9, Th17, Th22, Tfh, iTreg i Tr1). W ukierunkowaniu zróżnicowania tych limfocytów główną rolę odgrywają czynniki transkrypcyjne. Najważniejsze z nich to T-bet, GATA3, RORγt, FOXP3, AHR oraz c-Maf. Przyłączenie cytokiny przez swoisty receptor aktywuje bowiem czynniki transkrypcyjne i inne białka oddziałujące z DNA, zmiany epigenetyczne, umożliwiając w ten sposób odczyt odpowiedniej informacji genetycznej. Plastyczność różnicowania się komórek CD4+ jest efektem dynamicznej równowagi między ich pierwotnym zaangażowaniem i łatwością przystosowania się w obliczu zmian otoczenia. Co więcej, fenotypowe i funkcjonalne granice pomiędzy poszczególnymi subpopulacjami okazują się płynne. Wpływ czynników środowiskowych na aktywację mechanizmów odpowiedzialnych za przekształcanie się limfocytów T CD4+ w funkcjonalnie dojrzałe komórki okazuje się zatem znacznie bardziej złożone niż uważano początkowo.
DOI: 10.5604/17322693.949499
PMID 21734326 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     limfocyty CD4+ [0 powiązanych rekordów]
     różnicowanie limfocytów T [0 powiązanych rekordów]