Receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów (PPAR). Właściwości antyproliferacyjne

Anna Hojka 1, Andrzej Rapak 1
1 - Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 404-413
ICID: 949463
Article type: Review article
 
 
Receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów, oznaczane skrótem PPAR (peroxisome proliferator-activated receptors), to czynniki transkrypcyjne, należące do rodziny jądrowych receptorów hormonów. Ich główną rolą jest kontrola metabolizmu kwasów tłuszczowych i utrzymanie homeostazy glukozowej. Izotyp γ PPAR może również wpływać na proliferację, przeżywalność i różnicowanie się komórek zarówno prawidłowych, jak i nowotworowych. Związki, które są ligandami PPARγ negatywnie wpływają na komórki nowotworowe, indukując apoptozę, hamując ich proliferację i promując prawidłowe różnicowanie. W pracy przedstawiono ogólne wiadomości na temat receptorów PPAR oraz skupiono się na właściwościach antyproliferacyjnych ligandów PPARγ i ich wykorzystaniu w terapii skojarzonej. Terapia skojarzona z użyciem ligandów PPARγ i innych związków, zwłaszcza retinoidów i swoistych inhibitorów kinaz, może być efektywną strategią w chemioprewencji i leczeniu niektórych typów nowotworów.
DOI: 10.5604/17322693.949463
PMID 21734325 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     PPAR [5 powiązanych rekordów]
     terapia przeciwnowotworowa [7 powiązanych rekordów]