Inżynierowany jedwab pajęczy: inteligentny biomateriał przyszłości. Część II

Katarzyna Kaźmierska 1, Anna Florczak 1, Konrad Piekoś 2, Andrzej Mackiewicz 3, Hanna Dams-Kozłowska 3
1 - Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2 - Katedra Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
3 - Katedra Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 389-396
ICID: 948968
Article type: Review article
 
 
Opracowanie i rozwój technologii produkcji inżynierowanego jedwabiu stworzyły realne możliwości jego praktycznych zastosowań. Rekombinowany inżynierowany pajęczy jedwab (IPJ) stanowi substrat do produkcji różnych biomateriałów, takich jak: filmy, hydrożele, włókna, rusztowania, mikrokapsułki, mikro- i nanosfery. Wytwarzanie in vitro włókien odbywa się w sposób naśladujący warunki naturalnie panujące w gruczole przędnym pająka: w obecności jonów fosforanowych oraz sił ciągnących. Filmy otrzymywane są przez odparowanie rozpuszczalnika z roztworu jedwabiu, natomiast rezultatem odparowywania rozpuszczalnika w obecności porogenu są jedwabne rusztowania. Hydrożele powstają w wyniku polimeryzacji cząstek jedwabiu w roztworach o niskim pH. Polimer jedwabiu powstający na granicy niemieszających się faz wykorzystywany jest do otrzymywania mikrokapsułek. Najmniejsze z opisywanych form – jedwabne sfery powstają przez wysolenie białek jedwabiu jonami fosforanowymi. Cechami wspólnymi jedwabnych biomateriałów są biokompatybilność oraz biodegradowalność pozwalające na wykorzystanie ich w medycynie i farmacji, a strategia konstrukcji białek hybrydowych polegająca na nadaniu metodami inżynierii genetycznej pożądanej funkcji dalej rozszerza możliwości ich wykorzystania.
DOI: 10.5604/17322693.948968
PMID 21734323 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     jedwab pajęczy [1 powiązanych rekordów]
     inżynierowany jedwab pajęczy [1 powiązanych rekordów]
     biomateriał [1 powiązanych rekordów]
     włókna [1 powiązanych rekordów]
     film [29 powiązanych rekordów]
     hydrożel [0 powiązanych rekordów]
     rusztowania [0 powiązanych rekordów]
     mikrokapsułki [0 powiązanych rekordów]