Inżynierowany jedwab pajęczy: inteligentny biomateriał przyszłości. Część I

Anna Florczak 1, Konrad Piekoś 2, Katarzyna Kaźmierska 1, Andrzej Mackiewicz 3, Hanna Dams-Kozłowska 3
1 - Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2 - Katedra Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
3 - Katedra Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 377-388
ICID: 948960
Article type: Review article
 
 
Unikalne właściwości nici pajęczej, takie jak wytrzymałość, rozciągliwość, energia pękania (wiązkość), biokompatybilność oraz biodegradowalność spowodowały intensywny rozwój technologii biomateriałów opartych na białkach jedwabiu pajęczego. Postęp badań naukowych był hamowany przez długi czas brakiem metod pozyskiwania odpowiedniej ilości materiału. Przełomem technologicznym było opracowanie strategii biologii molekularnej, które doprowadziło do stworzenia warunków do produkcji inżynierowanych pajęczych białek jedwabiu (IPJ). Strategia ta polega na konstruowaniu sztucznych białek jedwabiu, których sekwencje oparte są na motywach konsensusowych białek naturalnych. Ponadto białka inżynierowane genetycznie, można skonstruować tak, aby nadać im „nowe” funkcje. Strategia białek hybrydowych zakłada, iż IPJ są rdzeniem, nośnikiem, nadającym strukturę, do którego można dołączyć (na poziomie DNA) sekwencję nadającą funkcję np. rozpoznającą receptory komórkowe, enzymy, wiążącą metale, cukry i inne. Obecnie prowadzone są intensywne badania, które z jednej strony skupiają się na ustaleniu szczegółowej budowy i zrozumieniu procesu tworzenia się jedwabnej nici w naturze, a z drugiej strony próbuje się udoskonalić metody produkcji IPJ. Dzięki zdobytej wiedzy i rozwojowi powyższej technologii inżynierowany jedwab stanie się „inteligentnym” biomateriałem przyszłości, a otrzymywany na skalę przemysłową wywoła rewolucję biotechnologiczną.
DOI: 10.5604/17322693.948960
PMID 21734322 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     jedwab pajęczy [1 powiązanych rekordów]
     inżynierowany jedwab pajęczy [1 powiązanych rekordów]
     białka hybrydowe [0 powiązanych rekordów]
     produkcja rekombinowanych białek [0 powiązanych rekordów]
     biomateriał [1 powiązanych rekordów]