Molekularne rozpoznawanie zakażeń wirusowych – stymulacja odpowiedzi immunologicznej

Małgorzata Gieryńska 1, Ada Schollenberger 1
1 - Zakład Immunologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 299-313
ICID: 945199
Article type: Review article
 
 
Układ odpornościowy ssaków rozwinął wiele mechanizmów pozwalających na skuteczną walkę z zakażeniami, zarówno bakteryjnymi jak i wirusowymi. Zdolność rozpoznania zakażenia wirusowego jest ściśle związana z wewnątrzkomórkowymi receptorami należącymi do mechanizmów odporności nieswoistej, które są odpowiedzialne za jak najszybszą identyfikację sygnałów niebezpieczeństwa i zainicjowanie kaskady wydarzeń prowadzących do skutecznej odpowiedzi przeciwwirusowej. Dotychczas scharakteryzowano kilka rodzajów receptorów rozpoznających komponenty wirusowe: receptory Toll-podobne, RIG-I-podobne, AIM2-podobne oraz DAI – zależny od DNA aktywator czynników regulatorowych interferonu. Są one zdolne do wiązania i rozpoznawania genomowych wirusowych kwasów nukleinowych i wszystkich pośrednich form replikacyjnych. W następstwie związania liganda receptory te aktywują odrębne szlaki przekazywania sygnału wewnątrz komórki, prowadzące do syntezy i uwalniania interferonu typu I i cytokin prozapalnych. Mediatory te pośredniczą w rozwoju nieswoistej i swoistej odpowiedzi przeciwwirusowej. Są one najważniejsze do zablokowania replikacji wirusa, zahamowania jego rozprzestrzeniania się w organizmie i wreszcie eliminacji. W artykule obszernie omówiono i porównano drogi przesyłania sygnału zależnego od RIG-I, drogi niezależnej od TLR i RIG-I oraz udział mechanizmów identyfikacji ligandów pochodzenia wirusowego w zapoczątkowaniu odpowiedzi immunologicznej w przebiegu zakażenia wirusowego.
DOI: 10.5604/17322693.945199
PMID 21677355 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zakażenie wirusowe [0 powiązanych rekordów]
     kwasy nukleinowe [0 powiązanych rekordów]
     receptory komórkowe [1 powiązanych rekordów]
     indukcja odpowiedzi immunologicznej [0 powiązanych rekordów]