Metformina – mechanizmy działania i zastosowanie w terapii cukrzycy typu 2

Marzena Grzybowska 1, Joanna Bober 1, Maria Olszewska 1
1 - Zakład Chemii Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 277-285
ICID: 941655
Article type: Review article
 
 
Metformina jest obecnie najczęściej zalecanym lekiem w terapii cukrzycy typu 2. Mimo iż ta pochodna biguanidu jest stosowana od ponad 50 lat, mechanizm jej działania nie został dokładnie poznany. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia o mechanizmach antyhiperglikemicznego działania metforminy. Obejmują one: zmniejszenie wchłaniania glukozy w jelicie cienkim, zwiększony transport glukozy do komórek, obniżenie osoczowego stężenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz hamowanie glukoneogenezy. Szczególną rolę w tych procesach odgrywa aktywacja kinazy białkowej aktywowanej przez AMP. Najnowsze odkrycia umożliwiły poznanie mechanizmów działania przeciwmiażdżycowego, hipotensyjnego i przeciwnowotworowego metforminy oraz jej wpływu na czynność śródbłonka naczyń. Plejotropowe działanie metforminy obejmuje wpływ na profil lipidowy osocza, zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a także zwiększenie aktywności fibrynolitycznej osocza. Mimo że metformina nie jest metabolizowana, najnowsze badania wykazały, że jest aktywnie transportowana do hepatocytów, a także do komórek nabłonka kanalików nerkowych, odpowiednio przez OCT1 (organic cation transporter 1, kodowany przez gen SLC22A1) oraz OCT2 (kodowany przez SLC22A2). Z kolei transporter MATE1 (multidrug and toxin extrusion 1 protein, kodowany przez gen SLC47A1) umożliwia wydzielanie metforminy z tych komórek do żółci lub moczu. Polimorfizm genów transporterów metforminy może się przyczynić do istotnych różnic w reakcji na lek.
DOI: 10.5604/17322693.941655
PMID 21677353 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cukrzyca typu 2 [54 powiązanych rekordów]
     • kinaza białkowa aktywowana przez AMP [0 powiązanych rekordów]
     metabolizm glukozy [1 powiązanych rekordów]