Rola białka AS160/TBC1D4 w transporcie glukozy do wnętrza miocytów

Agnieszka Mikłosz 1, Karolina Konstantynowicz 1, Tomasz Stepek 1, Adrian Chabowski 1
1 - Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 270-276
ICID: 941635
Article type: Review article
 
 
Mięśnie szkieletowe to jedne z najważniejszych tkanek uczestniczących w utrzymaniu homeostazy glukozy całego organizmu. Glukoza przenika do komórek mięśniowych na zasadzie dyfuzji ułatwionej, zachodzącej z udziałem transporterów glukozy (GLUT). Stymulacja insulinowego (związanego z aktywacją 3-kinazy fosfatydyloinozytolu – PI3K) bądź też niezależnego od insuliny (związanego z aktywacją kinazy zależnej od AMP – AMPK) szlaku przekaźnictwa sygnału uruchamia kaskadę reakcji prowadzącą do translokacji GLUT-4 do błony komórkowej, a w konsekwencji do wzrostu wychwytu glukozy w miocytach. W prowadzonych ostatnio badaniach wykazano, że bezpośrednio w proces translokacji GLUT-4 jest zaangażowane białko sygnałowe określane jako AS160 – substrat Akt o masie cząsteczkowej 160 kDa. Białko to prawdopodobnie jest ogniwem łączącym szlak insulinowy ze szlakiem zależnym od aktywacji kinazy AMPK. Badania potwierdzają, iż fosforylacja AS160 ulega wzmożeniu zarówno pod wpływem stymulacji insuliną, jak też podczas wysiłku fizycznego, co wskazuje na ich addytywną zależność. W mięśniach szkieletowych osób z opornością na insulinę i/lub cukrzycą typu 2 dochodzi do znacznego obniżenia zależnej od insuliny fosforylacji białka AS160 i spadku translokacji do błony GLUT-4. Stąd też zmniejszony poziom insulinozależnej fosforylacji AS160 może odgrywać istotną rolę w oporności na insulinę in vivo.
DOI: 10.5604/17322693.941635
PMID 21677352 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     mięśnie szkieletowe [8 powiązanych rekordów]
     AS160 [0 powiązanych rekordów]
     Glut-4 [4 powiązanych rekordów]
     PI3K [9 powiązanych rekordów]
     AMPK [13 powiązanych rekordów]