Akrydyny jako związki aktywne przeciwnowotworowo

Anita Dopierała 1, Patrycja Wrosz 1, Jan Mazerski 1
1 - Katedra Technologii Leków i Biochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 263-269
ICID: 941521
Article type: Review article
 
 
Akrydyny należą do grupy policyklicznych związków heteroaromatycznych. Wykazują szeroki zakres aktywności biologicznej obejmujący aktywność przeciwpierwotniakową, przeciwbakteryjną, przeciwwirusową i przeciwnowotworową. Pochodne akrydyny o działaniu przeciwnowotworowym wykazują zróżnicowany mechanizm działania na poziomie molekularnym. Z uzyskanych dotychczas danych wynika, że jednym z podstawowych etapów działania jest tworzenie fizykochemicznych kompleksów z DNA. Wśród pochodnych akrydyny o aktywności przeciwnowotworowej wyróżnić można pięć podstawowych klas związków: nitroakrydyny, 9-anilinoakrydyny, pirazoloakrydyny, imidazoakrydony oraz triazoloakrydony. Związki z poszczególnych klas różnią się zarówno mechanizmem działania jak i zakresem aktywności przeciwnowotworowej.
DOI: 10.5604/17322693.941521
PMID 21677351 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     akrydyny [0 powiązanych rekordów]
     leki przeciwnowotworowe [2 powiązanych rekordów]
     oddziaływanie z DNA [0 powiązanych rekordów]