Wpływ polimorfizmu wirusa zapalenia wątroby typu B na przebieg choroby u osób przewlekle zakażonych

Magda Rybicka 1, Piotr Stalke 2, Urszula Charmuszko 3, Krzysztof Piotr Bielawski 1
1 - Katedra Biotechnologii, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2 - Klinika Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
3 - Zakład Mikrobiologii Molekularnej i Serologii – Krajowy Ośrodek Salmonella, Katedra Mikrobiologii
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 244-254
ICID: 939665
Article type: Review article
 
 
Hepatitis B virus (HBV) infection is one of the major human health problems worldwide. It is estimated that chronic HBV infection affects more than 350 million people globally. It is one of the leading causes of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. High genetic variability is a characteristic feature of HBV as the viral polymerase lacks proofreading activity. The nucleotide substitution rate for HBV is 10-fold higher than for other DNA viruses.
Genetic variations of HBV influence the clinical outcome of HBV infection. There are eight genotypes of hepatitis B virus (A–H) that have a distinct geographical distribution. There is clinical significance of HBV genotype in terms of disease activity, risk of progression to cirrhosis, the development of hepatocellular carcinoma and response to antiviral treatments. Moreover, polymorphism in HBV viral polymerase influences the development of HBV mutants resistant to nucleotide analogue treatment that is a consequence of treatment failure.
DOI: 10.5604/17322693.939665
PMID 21677349 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     HBV [136 powiązanych rekordów]
     genotyp [6 powiązanych rekordów]