Oporność wielolekowa związana z aktywnym usuwaniem leków z komórek drobnoustrojów

Agata Jarmuła 1, Ewa Obłąk 1, Donata Wawrzycka 2, Jan Gutowicz 1
1 - Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski
2 - Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 216-227
ICID: 937011
Article type: Review article
 
 
Oporność wielolekowa jest poważnym problemem w leczeniu infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Jednym z głównych mechanizmów oporności jest aktywne usuwanie leków z komórki. U bakterii eksport substancji toksycznych z komórek odbywa się za pośrednictwem białek należących do pięciu rodzin: MFS, SMR, ABC, RND i MATE. Substratami pomp mogą być m.in. antybiotyki, chemioterapeutyki i detergenty. Geny oporności na te związki mogą się umiejscawiać na chromosomach bądź elementach ruchomych (plazmidy, transpozony, integrony). Obecność genów oporności na elementach ruchomych umożliwia bakteriom łatwe ich przekazywanie z komórki do komórki i rozprzestrzenianie oporności wielolekowej. Obecnie trwają badania nad związkami wykazującymi działanie inhibicyjne względem transporterów wyrzutu leków. Białka warunkujące wielolekooporność występują również u grzybów. Należą głównie do rodziny transporterów ABC, do podrodziny PDR. Białka te są powszechnie badane u drożdży Saccharomyces cerevisiae.
DOI: 10.5604/17322693.937011
PMID 21502698 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     systemy wyrzutu leków [0 powiązanych rekordów]
     antybiotyki [28 powiązanych rekordów]