Znaczenie badań farmakogenetycznych w efektywności leczenia metotreksatem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (część 2)

Jerzy Świerkot 1, Ryszard Ślęzak 2
1 - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych we Wrocławiu
2 - Zakład Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 207-215
ICID: 936691
Article type: Review article
 
 
Obecnie dużą nadzieję wiąże się z indywidualizacją leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Trwają poszukiwania markerów biochemicznych i klinicznych, dzięki którym można by przewidzieć dobrą odpowiedź na leczenie metotreksatem (MTX). Oprócz czynników klinicznych pomocna w jej ustaleniu może być predyspozycja genetyczna. Polimorfizm genów biorących udział w metabolizmie MTX może wpływać na jego skuteczność i częstość występowania działań niepożądanych. Badania farmakogenetyczne mogą się przyczynić do skuteczniejszej indywidualizacji leczenia chorych na RZS. W pracy określono znaczenie polimorfizmów genów reduktazy metylenotetrahydrofolianowej MTHFR C677T i A1298C na efektywność terapii MTX u chorych na RZS. Obecność określonych polimorfizmów genowych związanych z możliwością wystąpienia działań niepożądanych powinna być związana ze szczególnie wnikliwą oceną chorych.
DOI: 10.5604/17322693.936691
PMID 21502697 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™