Molekularne i cytogenetyczne czynniki prognostyczne w ostrej białaczce szpikowej (OBS)

Szymon Zmorzyński 1, Agata A. Filip 1, Dorota Koczkodaj 1, Małgorzata Michalak 1
1 - Zakład Genetyki Nowotworów Katedry Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 158-166
ICID: 935753
Article type: Review article
 
 
Ostre białaczki szpikowe (OBS) stanowią niejednorodną grupę chorób, zróżnicowaną pod względem przebiegu, odpowiedzi na terapię oraz zmian cytogenetycznych i molekularnych. Zmiany te mają znaczenie prognostyczne. Korzystnie rokują chorzy z t(8;21), inv(16)/t(16;16) i t(15;17). Chorzy z prawidłowym kariotypem i aberracjami: +6, +8, –Y, t(9;11) i del(12p) należą do grupy rokowania pośredniego. W przypadku chorych ze złożonym kariotypem lub zmianami typu: inv(3)/t(3;3), t(6;9), –5, –7, del(5q), del(7q), rearanżacje 11q23 – rokowanie jest niekorzystne. Do niekorzystnych molekularnych czynników prognostycznych zalicza się: amplifikację C-MYC, amplifikacje i rearanżacje MLL, FLT3-ITD, mutację WT1, nadekspresję BAALC, ERG i MN1. Mutacje genów CEBPA i NPM1 uznaje się za korzystne czynniki prognostyczne. Istotne rokowniczo w OBS są także zmiany ekspresji niektórych miRNA.
Heterogenność OBS uzasadnia potrzebę prowadzenia badań cytogenetycznych i molekularnych w celu określenia zmian m.in. u chorych z prawidłowym kariotypem w klasycznym badaniu cytogenetycznym. Techniki macierzowe umożliwiają analizę genomowego DNA oraz profilowanie ekspresji genów w poszukiwaniu sygnatur prognostycznych i predykcyjnych.
DOI: 10.5604/17322693.935753
PMID 21502692 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ostra białaczka szpikowa [7 powiązanych rekordów]
     zmiany genetyczne [0 powiązanych rekordów]
     czynniki prognostyczne [29 powiązanych rekordów]
     mikromacierze CGH [0 powiązanych rekordów]
     mikroRNA [2 powiązanych rekordów]