Zastosowanie wysokich dawek tokoferolu w prewencji i potencjalizacji działania dioksyn w doświadczalnym zapaleniu

Ireneusz Całkosiński 1, Joanna Rosińczuk-Tonderys 2, Monika Szopa 3, Maciej Dobrzyński 4, Andrzej Gamian 5
1 - Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
2 - Zakład Chorób Układu Nerwowego, Akademia Medyczna we Wrocławiu
3 - IV Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Zakład Analityki Lekarskiej
4 - Katedra Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
5 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 143-157
ICID: 935120
Article type: Review article
 
 
Emisja do środowiska toksycznych i stabilnych substancji chloroorganicznych, z których jedną z ważniejszych grup są dioksyny, stanowi istotny problem ekologiczny i zdrowotny. Polichlorowane dibenzodioksyny (PCDD), określane potocznie jako dioksyny, stanowią grupę 75 związków aromatycznych z przyłączonymi w różnych pozycjach i ilościach atomami chloru. Podobną budową i właściwościami charakteryzują się polichlorowane dibenzofurany (PCDF) oraz polichlorowane bifenyle (PCB).
W ostatnich czterech latach daje się zauważyć znaczące zainteresowanie biologicznym działaniem dioksyn i ich obecnością w łańcuchach pokarmowych. Wykazano, że jedną z ważniejszych dróg ich oddziaływania na organizm jest pobudzanie kaskady cytokin zapalnych i wywoływanie stresu oksydacyjnego. Skutecznym sposobem przeciwdziałania zatruciom może być podawanie antyutleniaczy oraz czynników przeciwzapalnych. Działanie ochronne wspomnianych substancji, w tym wysokich dawek tokoferolu, potwierdza wiele badań nad zwierzętami doświadczalnymi.
DOI: 10.5604/17322693.935120
PMID 21415459 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dioksyny [3 powiązanych rekordów]
     TCDD [2 powiązanych rekordów]
     tokoferol [0 powiązanych rekordów]
     odczyn zapalny [1 powiązanych rekordów]