Rola mechanizmów buforowania lęku u nosicieli wirusa HIV. Badanie w paradygmacie Teorii Opanowywania Trwogi

Marta Kwiatkowska 1, Brygida Knysz  2, Jacek Gąsiorowski  2, Aleksandra Łuszczyńska  3, Andrzej Gładysz  2
1 - Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Faculty in Wroclaw
2 - Department of Infectious Diseases, Liver Diseases ans Acquired Immune Deficiencies, Wroclaw University School of Medicine, Poland
3 - Trauma, Health, & Hazards Center, University of Colorado, Colorado Springs, CO, USA
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 133-142
ICID: 934030
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Praca dotyczy problemu określenia poziomu wzrostu posttraumatycznego (posttraumatic growth – PTG), czyli psychologicznego mechanizmu adaptacyjnego występującego po doświadczeniu skrajnych przeżyć życiowych, takich jak uzyskanie informacji osobistej o zakażeniu wirusem HIV.
Cel: Badanie ma charakter eksperymentalny. Eksperyment służył ocenie tego, czy zależności między ekspozycją na myśli o stresujących wydarzeniach życiowych, a ich konsekwencjami psychologicznymi są mediowane przez sprawnie działający mechanizm buforowania lęku.
Materiał/metody: Przebadano 54 mężczyzn i 26 kobiet, zakażonych wirusem HIV, którzy zostali poddani manipulacji eksponowania śmiertelności zgodnie z hipotezami Teorii Opanowywania Trwogi. Badani zostali losowo przydzieleni do grupy kontrolnej (lęk dentystyczny) oraz eksperymentalnej (lęk przed śmiercią).
Wyniki badań: Wyniki potwierdziły założenia Teorii Opanowywania Trwogi, badani mają sprawnie działający mechanizm uśmierzania lęku przed śmiercią, tak zwany „bufor lęku”. Analiza wykazała duży wzrost posttraumatyczny i duże korzyści czerpane z choroby. Praca dodatkowo charakteryzuje specyficzną grupę osób zakażonych wirusem HIV, ich sposób funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie. Porusza takie zagadnienia jak praca zawodowa, relacje z bliskimi, życie towarzyskie, adherencja.
Wnioski: Z badania wynika, że tak specyficzna grupa jaką są nosiciele HIV zgodnie z założeniami teorii poradziła sobie z adaptacją do zaistniałych warunków. Można stwierdzić, że w konsekwencji zakażenia HIV badani doświadczyli dużych zmian osobowościowych, które w następstwie zmieniły ich życie i dały nowe możliwości rozwoju osobistego i społecznego. Wszystkie zaistniałe zmiany wpisują się w paradygmat założeń TMT.
DOI: 10.5604/17322693.934030
PMID 21415458 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     HIV [567 powiązanych rekordów]
     Anxiety [844 powiązanych rekordów]
     Stress [820 powiązanych rekordów]
     Depression [1291 powiązanych rekordów]
     posttraumatic growth [11 powiązanych rekordów]