Odsłona tajemnic komórki bakteryjnej – zastosowanie nowych technik mikroskopii fluorescencyjnej

Magdalena Donczew 1, Katarzyna Ginda 1, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 2, Dagmara Jakimowicz 2
1 - Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
2 - Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 114-123
ICID: 933713
Article type: Review article
 
 
W pracy przedstawiono jak rozwój znaczników fluorescencyjnych, począwszy od odkrycia białka zielonej fluorescencji i jego różnobarwnych odmian, aż do opracowania metod analizy oddziaływań międzycząsteczkowych w oparciu o różne warianty białek wpłynął na zrewidowanie poglądów dotyczących budowy i organizacji komórki bakteryjnej. Użycie nowych metod mikroskopowych umożliwiło lokalizację poszczególnych białek oraz fragmentów chromosomu, a także śledzenie ich migracji w czasie rzeczywistym. Badania te ujawniły przestrzenną organizację komórki bakteryjnej obejmującą swoistą subkomórkową lokalizację białek, obecność dynamicznych struktur cytoszkieletowych, uporządkowaną i aktywną segregację chromosomów oraz czasowo-przestrzenną regulację ekspresji genów.
DOI: 10.5604/17322693.933713
PMID 21357999 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     fluorescence microscopy [4 powiązanych rekordów]
     fluorescent proteins [0 powiązanych rekordów]
     FRET [5 powiązanych rekordów]
     FRAP [29 powiązanych rekordów]
     bacterial cytoskeleton [0 powiązanych rekordów]
     organization of bacterial cell [0 powiązanych rekordów]