Szczepienia przeciwprątkowe – BCG i co dalej?

Marek Fol 1, Katarzyna Zawadzka 1, Magdalena Druszczyńska 1, Magdalena Kowalewicz-Kulbat 1, Wiesława Rudnicka 1
1 - Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 93-103
ICID: 933482
Article type: Review article
 
 
Gruźlica (TB) ciągle stanowi bardzo poważny światowy problem zdrowia publicznego. Występowanie TB jest zdecydowanie większe w regionach ubogich i o dużej gęstości zaludnienia (Afryka, Azja), niż w krajach postrzeganych jako stosunkowo zasobne. Jednakże również i tam, zwłaszcza w Europie Wschodniej, problem gruźlicy staje sie palący ze względu na coraz częściej pojawiające się szczepy wielolekooporne.
Leczenie gruźlicy jest trudne, gdyż wymaga długiego okresu stosowania kilku leków przeciwprątkowych, a czasami nieskuteczne – gdy pacjent został zainfekowany prątkami wielolekoopornymi lub wykazuje deficyty odporności (infekcja HIV). Najlepszą ochroną przed gruźlicą pozostaje więc zastosowanie skutecznej szczepionki.
Na początku XX wieku została wprowadzona do powszechnego użycia pierwsza i jak dotąd jedyna przeciwgruźlicza szczepionka BCG (Bacille Calmette-Guèrin). Dziś wiadomo, że preparat ten nie jest w pełni skuteczny. Mimo wielu badań i upływu czasu nie udało się jak dotąd uzyskać lepszej szczepionki przeciwgruźliczej. Prace mające na celu jej stworzenie są jednak bardzo szeroko zakrojone. Wiele z nowo opracowywanych preparatów jest w II i III fazie badań, a ich dotychczasowe rezultaty wydają się obiecujące. Poszukiwania nowych szczepionek obejmują kilka strategii: użycie osłabionych przez modyfikacje wirulentnych prątków Mycobacterium tuberculosis, rekombinowanych atenuowanych prątków M. bovis BCG, wyselekcjonowanych immunogennych białek mikobakterii lub kodującego je DNA, czy też innych wektorów drobnoustrojowych noszących antygeny prątkowe. Rozwój różnorodnych koncepcji jest niezwykle istotny, ponieważ zwiększa szanse otrzymania preparatów jak najbardziej skutecznych i bezpiecznych w immunizacji jak najszerszej grupy ludzi, nie tylko osób zdrowych, ale również tych z niedoborami odporności. W świetle trwających badań perspektywy uzyskania bardziej skutecznej szczepionki napawają pewnym optymizmem
DOI: 10.5604/17322693.933482
PMID 21357997 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Tuberculosis [616 powiązanych rekordów]
     vaccine [119 powiązanych rekordów]
     Immunization [592 powiązanych rekordów]
     BCG [29 powiązanych rekordów]