Nitroksydy jako antyoksydanty – możliwości ich zastosowania w celach chemioprewencyjnych oraz radioprotekcyjnych

Sabina Tabaczar 1, Marcin Talar 1, Krzysztof Gwoździński 1
1 - Zakład Badań Struktur Biopolimerów, Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 46-54
ICID: 932256
Article type: Review article
 
 
Nitroksydy jako trwałe rodniki organiczne początkowo wykorzystywane były jako znaczniki spinowe w spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (electron paramagnetic resonance – EPR) w badaniach takich parametrów jak pH środowiska wewnątrzkomórkowego, stopień nasycenia komórek lub tkanek tlenem, płynności błon biologicznych, stanu konformacyjnego białek, w topografii białek i enzymów. Nitroksydy są również wykorzystywane w biologii i medycynie, jako substancje kontrastowe w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging). Od odkrycia ich właściwości przeciwutleniających rozpoczęła się era badań nad potencjalnymi możliwościami ich wykorzystania jako syntetycznych antyutleniaczy. Nitroksydy biorą udział w reakcjach utleniania i redukcji zachodzących w komórce i mogą modulować stan redoks środowiska, w którym się znajdują. Dlatego też są intensywnie badane w różnych modelach stresu oksydacyjnego. Działanie antyutleniające nitroksydów wynika z ich zdolności do katalizowania reakcji dysmutacji anionorodnika ponadtlenkowego (rola pseudodysmutazowa), hamowania procesów utleniania (peroksydacji) lipidów, zapobiegania reakcji Fentona i Habera-Weissa przez utlenianie jonów metali przejściowych na niższym stopniu utlenienia oraz indukowania właściwości pseudokatalazowej białek hemowych. W pracy przedstawiono mechanizmy antyutleniających właściwości nitroksydów. Omówiono związek między budową, funkcją a szybkością redukcji nitroksydów w tkankach. Ponadto przedyskutowano możliwości zastosowania tych związków w celach chemioprewencyjnych oraz radioprotekcyjnych i podano przykłady.
DOI: 10.5604/17322693.932256
PMID 21357994 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nitroxide [1 powiązanych rekordów]
     SOD mimics [0 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1739 powiązanych rekordów]
     Tempol [1 powiązanych rekordów]