Wpływ przepływu, stężenia i „wyrzutu” lizozymu w ślinie na zdrowie jamy ustnej pacjentów reumatoidalnych

Anna Zalewska 1, Napoleon Waszkiewicz 2, Sławomir Dariusz Szajda 3, Danuta Waszkiel 1
1 - Department of Pedodontics, Medical University of Bialystok
2 - Department of Psychiatry, Medical University of Bialystok
3 - Department of Pharmaceutical Biochemistry, Medical University of Bialystok
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 40-45
ICID: 932232
Article type: Original article
 
 
Cel: Tematem pracy była ocena i porównanie szybkości przepływu śliny, wskaźnika PUW (wskaźnik zębów próchnicowych, usuniętych z powodu próchnicy i wypełnionych), stężenia i wyrzutu lizozymu pomiędzy dwiema grupami pacjentów reumatoidalnych i w grupie kontrolnej.
Materiał/Metody: Pacjenci reumatoidalni podzieleni zostali na dwie grupy: ze zredukowanym przepływem śliny ≤0,15 ml/min (RZS z hiposaliwacją) i z prawidłowym przepływem śliny >0,2 ml/min (RZS bez hiposaliwacji). Grupę kontrolną stanowili pacjenci Zakładu Stomatologii Zachowawczej. Stężenie lizozymu oznaczono metodą immunodyfuzji radialnej. Analizę statystyczną przeprowadzono testem ANOVA i testem NIR.
Rezultaty: Wykazano, że w grupie pacjentów z RZS ze zmniejszonym przepływem śliny stężenie lizozymu było wyższe, zaś jego wyrzut i przepływ śliny niższe w porównaniu do grupy bez zaburzeń saliwacji i w grupie kontrolnej. Wskaźnik PUW był statystycznie wyższy w obu grupach badanych w porównaniu do grupy referencyjnej.
Wnioski: Choroba reumatoidalna negatywnie wpływa na zdrowie jamy ustnej i wskaźniki śliny. Hiposaliwacja występująca u pacjentów reumatoidalnych potęguje negatywny wpływ choroby reumatoidalnej na zdrowie jamy ustnej. Pacjenci z RZS powinni zostać objęci specjalną opieką stomatologiczną.
DOI: 10.5604/17322693.932232
PMID 21357993 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Saliva [213 powiązanych rekordów]
     lysozyme [32 powiązanych rekordów]
     salivary flow rate [6 powiązanych rekordów]
     DMF (decayed, missing, filled teeth) [0 powiązanych rekordów]
     rheumatoid arthritis [420 powiązanych rekordów]