Rozpoznawanie antygenów prątków przez fagocyty

Magdalena Druszczyńska 1, Marcin Włodarczyk 1, Marek Fol 1, Wiesława Rudnicka 1
1 - Zakład Immunologii Komórkowej, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 28-39
ICID: 931545
Article type: Review article
 
 
Rozpoznawanie antygenów prątków przez receptory fagocytów jest nie tylko głównym elementem pierwszej linii obrony, ale również ważnym łącznikiem mechanizmów obronnych naturalnych i swoistych adaptacyjnych. Odpowiedź odpornościowa funkcjonuje w oparciu o istnienie określonej liczby receptorów PRR (pattern recognition receptors), rozpoznających konserwatywne struktury drobnoustrojów zwane PAMP (pathogen associated molecular patterns). Receptory te biorą udział w procesach opsonizacji i fagocytozy patogenów, aktywacji układu komplementu, indukcji procesu apoptozy oraz w uruchamianiu systemów przekazywania sygnałów komórkowych. Zainicjowana kaskada przenoszenia sygnału ma mobilizować siły obronne organizmu do walki z wnikającym patogenem i ma na celu jego szybką eliminację z ustroju. Zrozumienie roli tych receptorów w przeciwprątkowej odpowiedzi immunologicznej wydaje się w pełni uzasadnione ze względu na możliwość wykorzystania uzyskiwanej wiedzy w typowaniu osób o zwiększonej podatności na gruźlicę, konstruowaniu szczepionek nowej generacji dla celów profilaktycznych i terapeutycznych oraz nowych biomarkerów usprawniających ciągle trudną i czasochłonną diagnostykę mikobakteryjnych zakażeń.
DOI: 10.5604/17322693.931545
PMID 21357992 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     mycobacteria [11 powiązanych rekordów]
     Phagocytes [6 powiązanych rekordów]
     PRR [1 powiązanych rekordów]
     PAMP [0 powiązanych rekordów]