Metaloproteinazy w miażdżycy naczyń krwionośnych

Piotr Fic 1, Izabela Zakrocka 2, Jacek Kurzepa 2, Andrzej Stepulak 3
1 - Oddział Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie
2 - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Oddział Otolaryngologii, Szpital MSWiA w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 16-27
ICID: 931536
Article type: Review article
 
 
Metaloproteinazy (MMPs) tworzące rodzinę enzymów proteolitycznych degradujących białka macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) wydają się pełnić istotną rolę w patogenezie miażdżycy naczyń. Wydzielane przez komórki biorące udział w procesach zapalnych oraz komórki mięśni gładkich, MMPs biorą udział w przebudowie naczyń krwionośnych. Stopień ekspresji i aktywności MMPs jest regulowany na poziomie transkrypcji przez wiele cytokin, na poziomie białka przez aktywację proenzymu przez komórkowe i osoczowe proteinazy, a na poziomie aktywnego enzymu przez endogenne i egzogenne inhibitory. Zwiększone wytwarzanie MMPs może się przyczyniać do progresji miażdżycy naczyń. Prowadzi zarówno do powstania płytki miażdżycowej, jak i jej rozpadu, co w konsekwencji może powodować groźne następstwa kliniczne w postaci zawału mięśnia sercowego, czy niedokrwienia kończyn. Zwiększone stężenie niektórych MMPs w surowicy traktowane jest obecnie jako czynnik prognostyczny miażdżycy i ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Dyskutowane jest również potencjalne użycie inhibitorów MMPs w terapii miażdżycy naczyń.
DOI: 10.5604/17322693.931536
PMID 21357991 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Atherosclerosis [446 powiązanych rekordów]
     Matrix Metalloproteinases [50 powiązanych rekordów]
     plaque rupture [1 powiązanych rekordów]