Komórki progenitorowe śródbłonka jako nowy marker funkcji endotelium w ocenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

Barbara Głowińska-Olszewska 1, Włodzimierz Łuczyński 1, Artur Bossowski 1
1 - Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 8-15
ICID: 931086
Article type: Review article
 
 
Odkrycie endotelialnych komórek progenitorowych (endothelial progenitor cells – EPC), ponad dekadę temu, obaliło dotychczasową teorię, że waskulogeneza jest procesem zachodzącym tylko w czasie embriogenezy. Wyniki wielu badań wskazują, że liczba i funkcja komórek EPC jest zaburzona w hiperlipidemii, nadciśnieniu, cukrzycy, otyłości czy w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Populacja wieku rozwojowego cechuje się większą liczbą krążących komórek EPC w porównaniu do dorosłych. Jednak ich liczba u młodych osób, chorujących na schorzenia związane z zajęciem naczyń, znacznie spada. Zmniejszona liczba krążących komórek progenitorowych endotelium stała się markerem funkcji śródbłonka i okazuje się, że ma istotne znaczenie w patogenezie wielu chorób układu sercowo-naczyniowego. W artykule przedstawiono przegląd dotychczasowej wiedzy na temat biologii i patofizjologii progenitorowych komórek śródbłonka oraz ich zachowania się w stanach chorobowych związanych z patologią układu krążenia. Omówiono również potencjalne możliwości wpływu na wzrost liczby i funkcji EPC oraz użycia EPC w leczeniu patologii naczyniowej.
DOI: 10.5604/17322693.931086
PMID 21357990 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     endothelial progenitor cells [8 powiązanych rekordów]
     cardiovascular risk [113 powiązanych rekordów]