Wybrane aspekty środowiska jamy ustnej pacjentów z rozszczepem podniebienia – problem ewidentnie nie tylko stomatologiczny

Joanna Antoszewska 1, Beata Kawala 1, Liwia Minch 1
1 - Department of Maxillofacial Ortopeadics and Orthodontics Wrocław
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 659-664
ICID: 927908
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Jama ustna człowieka jest wyspecjalizowanym ekosystemem złożonym z uzębienia oraz błony śluzowej, poddawanych działaniu śliny i płynu dziąsłowego. Budowa tych struktur stwarza korzystne warunki do osiedlania się różnych rodzajów drobnoustrojów zarówno tlenowych paciorkowców jak i beztlenowych pałeczek. Dynamiczna równowaga ekosystemu jamy ustnej może być zagrożona różnymi czynnikami. Przykładem mogą być rozszczepy wargi i podniebienia – najczęstsze zaburzenia w rozwoju embriologicznym twarzy. Celem pracy było ustalenie czy poziomy bakterii Streptococcus mutans i Lactobacillus acidophilus oraz higiena jamy ustnej pacjentów z rozszczepem podniebienia leczonych ortodontycznie są istotnie różne niż w przypadku pacjentów bez tej wady rozwojowej.
Materiał/Metody: Do badań wybrano 250 pacjentów w wieku 6–21 roku życia, których podzielono na grupy w zależności od występowania rozszczepu podniebienia i techniki leczenia. Grupę C (kontrolną) stanowiło 50 pacjentów z zaburzeniami zgryzowo-zębowymi nieleczonymi ortodontycznie. Przeprowadzone badania składały się z części kliniczno-laboratoryjnej i analizy statystycznej.
Wyniki: Wewnątrzgrupowo duże stężenia bakterii Streptococcus mutans i Lactobacilus acidophilus w ślinie badanych występowały porównywalnie często, natomiast istotne statystycznie różnice dotyczyły porównań międzygrupowych.
Wnioski: Ponieważ leczenie ortodontyczne zmienia środowisko jamy ustnej, kontrola nawyków higienicznych jest podstawowym elementem w edukacji zdrowotnej. Niezwykle ważne jest też wprowadzanie programów prewencyjnych.
PMID 21228441 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     PI index [1 powiązanych rekordów]
     GI index [0 powiązanych rekordów]
     Cleft Palate [72 powiązanych rekordów]
     Cleft Lip [30 powiązanych rekordów]