Metylacja i jej rola regulacyjna wobec rodzicielskiego piętna genomowego

Marta Olszewska 1, Maciej Kurpisz 1
1 - Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 642-649
ICID: 924953
Article type: Review article
 
 
Metylacja DNA jest modyfikacją epigenetyczną odgrywającą główną rolę w procesie piętnowania gamet. Piętnowanie gamet określa zjawisko zróżnicowanej ekspresji dla puli genów rodzicielskich w nowo powstałym organizmie. Celem piętnowania jest to, aby z pary alleli odziedziczonych od rodziców, ekspresji ulegał tylko jeden określony allel matczyny lub ojcowski. Zaburzenia w piętnowaniu rodzicielskim mogą powodować występowanie chorób genetycznych potomstwa (m.in. zespoły Angelmana (AS)/Pradera-Williego (PWS), Beckwitha-Wiedemanna (BWS), Silver-Russella (SRS)) oraz wpływać na pojawienie się zmian nowotworowych. Ponadto zastosowanie niedojrzałych gamet (również pod względem piętna) w technikach wspomaganego rozrodu niesie ryzyko wystąpienia chorób genetycznych w rozwoju osobniczym. Rodzicielskie piętno genomowe ustalone podczas gametogenezy jest dziedziczone przez potomstwo i nie ulega zmianom podczas rozwoju osobniczego.
PMID 21160099 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     gametic/genomic imprinting [0 powiązanych rekordów]
     DNA Methylation [481 powiązanych rekordów]
     epigenetic modifications [1 powiązanych rekordów]