Rola protoonkogenu c-mos w regulacji procesu dojrzewania komórki jajowej

Irena Jałocha 1, Marian Stanisław Gabryś 1, Jarosław Bal 1
1 - I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 636-641
ICID: 924547
Article type: Review article
 
 
Zahamowanie podziału mejotycznego oocytu przed zapłodnieniem to wspólna i wyjątkowa cecha procesu dojrzewania komórki jajowej u wielu gatunków zwierząt. Ze względu na niepoznane jeszcze znaczenie zatrzymania podziału mejotycznego na różnym etapie oraz przez zróżnicowany czas u różnych gatunków zwierząt, proces ten oraz mechanizmy go regulujące stanowią temat wielu prac badawczych. Pomocne w określaniu roli poszczególnych genów oraz cykli biochemicznych z nimi związanych w regulacji cyklu komórkowego u zwierząt okazały się prace dotyczące rozwoju potworniaków jajnika. Nowotwory te, mimo niezłośliwego charakteru, są cennym źródłem informacji z zakresu rozwoju pierwotnej komórki płciowej. Jednym z najważniejszych genów regulującym podziały mejotyczne u ssaków jest protoonkogen c-mos. Gen ten ulega ekspresji w męskich i żeńskich komórkach germinalnych. Jego produkt – kinaza proteinowa Mos, działając poprzez aktywowane mitogenem kinazy białkowe MAPKs, reguluje podstawowe dla każdej komórki procesy, niezbędne do utrzymania hemostazy, decydujące o przeżyciu komórki lub jej wejściu na szlak apoptozy. Ze względu na rolę jaką spełnia w komórce system aktywowanych mitogenem kinaz (MKKK-MKK-MAPK) wydaje się on idealnym celem interwencji terapeutycznych w przypadku wielu chorób, w tym nowotworowych. Przeprowadzone w ostatnich latach badania z użyciem ludzkich oocytów pozwalają przypuszczać, że podstawowe mechanizmy regulujące różne etapy dojrzewania pierwotnych komórek płciowych są podobne do tych opisanych u zwierząt.
PMID 21160098 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     c-mos proto-oncogene [0 powiązanych rekordów]
     mitogen-activated protein kinases (MAPKs) [0 powiązanych rekordów]
     maturation-promoting factor (MPF) [0 powiązanych rekordów]
     ovarian teratoma [3 powiązanych rekordów]