Białka MCM i ich rola w proliferacji komórek i procesie nowotworowym

Katarzyna Nowińska 1, Piotr Dzięgiel 2
1 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Poznań
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 627-635
ICID: 924430
Article type: Review article
 
 
Rodzina białek MCM (minichromosome maintenance proteins) została po raz pierwszy zidentyfikowana w komórkach drożdży, Saccharomyces cerevisiae. MCM to konserwatywne białka, które występują u wszystkich organizmów eukariotycznych. Grupa obejmuje białka MCM 2-9, które charakteryzują się obecnością domeny ATP-az (MCM box), a także dwa dodatkowe białka: MCM 1 i MCM 10, które uczestniczą w replikacji DNA, lecz nie mają tej domeny. MCM 2-9 natomiast mają charakterystyczną domenę MCM. Podstawową funkcją jaką białka MCM pełnią w komórce jest współudział w molekularnym mechanizmie tworzenia widełek replikacyjnych i regulacji syntezy DNA. MCM tworzą kompleks o kształcie pierścienia. Nabywa on aktywność w obecności dodatkowych czynników. MCM 2-7 są jednym ze składników kompleksu prereplikacyjnego. Dołączenie się kompleksu MCM 2-7 do miejsca inicjacji replikacji zapoczątkowuje powstawanie widełek replikacyjnych. Białka MCM odgrywają także rolę w utrzymywaniu integralności genomu, zapobiegając ponownej duplikacji fragmentów DNA w tym samym cyklu komórki. W komórkach proliferujących MCM jest znaczna ilość, nie wykrywa się ich w komórkach w stanie spoczynku, różnicowania i starzenia się. Mogą więc służyć jako potencjalne markery proliferacji komórek. Ostatnie badania wskazują na przydatność białek MCM do oceny nasilenia stopnia proliferacji komórek nowotworowych, ze względu na obserwację ich wzmożonej ekspresji w komórkach różnych typów guzów. Praca jest próbą przedstawienia stanu aktualnej wiedzy na temat udziału białek MCM w syntezie DNA, a także potencjalnych możliwości wykorzystania ich jako markerów proliferacji komórek nowotworowych.
PMID 21160097 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     MCM proteins [0 powiązanych rekordów]
     DNA Replication [455 powiązanych rekordów]
     Cancer Cell [4 powiązanych rekordów]