Sulforafan – potencjalny czynnik w prewencji i terapii chorób nowotworowych

Joanna Tomczyk 1, Anna Olejnik 1
1 - Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 590-603
ICID: 924393
Article type: Review article
 
 
Sulforafan (SFN) jest naturalnym izotiocyjanianem występującym w warzywach krzyżowych, głównie brokułach. Badania prowadzone w ostatnich latach wskazują na wielokierunkowe oddziaływanie związku, przemawiające za możliwością jego wykorzystania w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych. Ochronne właściwości SFN zaobserwowano we wszystkich fazach procesu kancerogenezy. Na etapach poprzedzających nowotworzenie mechanizm działania fitoskładnika polega na modulowaniu aktywności enzymów zaangażowanych w I i II etap biotransformacji niektórych karcynogenów oraz prawdopodobnie na bezpośrednim blokowaniu ich miejsc wiązania z cząsteczką DNA. Następstwem tych właściwości jest zapobieganie powstawaniu adduktów DNA, które mogłyby dać początek mutacji. Poza tym aktywność SFN jest wymierzona w komórki nowotworowe. Wykazano, że związek zapobiega ich ekspansji poprzez ingerowanie w procesy komórkowe obejmujące proliferację, różnicowanie i apoptozę. W badaniach na liniach komórek nowotworowych różnych narządów zaobserwowano zdolność SFN do blokowania cyklu komórkowego głównie w fazie G2/M. W odpowiedzi na wyższe stężenia SFN następowało uruchamianie szlaków śmierci apoptotycznej. Możliwość zastosowania SFN wobec nowotworów inwazyjnych znalazła poparcie w nielicznych badaniach in vitro, wskazujących jednakże na jego działanie antyangiogenne i antyprzerzutowe. Dodatkowy mechanizm ochronny tego związku może polegać na oddziaływaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
Praca, poza charakterystyką aktywności biologicznej SFN uwzględnia wpływ jego biodostępności oraz dystrybucji w ludzkim organizmie na potencjał przeciwkancerogenny, a także wpływ uwarunkowań genetycznych poszczególnych osobników na szanse powodzenia działań prewencyjnych opartych na suplementacji tym izotiocyjanianem.
PMID 21160094 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Sulforaphane [6 powiązanych rekordów]
     Cancer chemoprevention [5 powiązanych rekordów]
     Metabolism [203 powiązanych rekordów]
     bioavailability [144 powiązanych rekordów]