Molekularne mechanizmy aktywności przeciwnowotworowej taksanów. I. Oddziaływanie docetakselu na mikrotubule

Sabina Tabaczar 1, Aneta Koceva-Chyła 2, Karolina Matczak 2, Krzysztof Gwoździński 1
1 - Zakład Badań Struktur Biopolimerów, Katedra Biofizyki Molekularnej , Uniwersytet Łódzki
2 - Pracownia Kultur Tkankowych, Katedra Termobiologii, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 568-581
ICID: 923813
Article type: Review article
 
 
Docetaksel (Taxotere) jest nowym, półsyntetycznym taksoidem, otrzymywanym z 10-deacetylobakatyny, naturalnej substancji, uzyskiwanej z igieł cisu pospolitego (Taxus baccata). Lek należy do grupy związków będących inhibitorami mitozy i jest szeroko stosowany zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w różnych typach nowotworów. W artykule przedstawiono istniejące schematy chemioterapii z zastosowaniem docetakselu, jego farmakokinetykę i metabolizm. Omówiono budowę, dynamikę i funkcję mikrotubul, które są głównym celem działania docetakselu w komórce. Mikrotubule są dynamicznymi strukturami, zbudowanymi z heterodimerów α- i β-tubuliny. Ich zachowanie się w komórce nosi nazwę dynamicznej niestabilności. Proces ten związany jest ze zdolnością tubuliny do hydrolizowania GTP. Hydroliza GTP do GDP powoduje odłączenie się heterodimerów α- i β-tubuliny (depolimeryzację) i skrócenie mikrotubuli. Przyłączenie do mikrotubul heterodimerów α- i β-tubuliny ze związanym GTP prowadzi natomiast do ich polimeryzacji i wydłużenia. Procesy polimeryzacji i depolimeryzacji mikrotubul mają podstawowe znaczenie dla podziału mitotycznego komórki. Docetaksel łączy się z β-tubuliną, przez co hamuje depolimeryzację mikrotubul i stabilizuje je. Naruszenie dynamicznej niestabilności mikrotubul powoduje zatrzymanie komórek w mitozie, na granicy metafazy i anafazy, co prowadzi do apoptozy lub innego typu śmierci komórkowej. Działanie docetakselu jest fazowo specyficzne. Lek oddziałuje na fazy S, M oraz dodatkowo na fazę G2 cyklu komórkowego. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy na temat molekularnych mechanizmów oddziaływania docetakselu na cykl komórkowy i dynamikę mikrotubul. Omówiono krótko także najnowsze dane dotyczące taksanów II i III generacji.
PMID 21109709 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     mikrotubule [0 powiązanych rekordów]
     tubulina [1 powiązanych rekordów]
     taksany II i III generacji [0 powiązanych rekordów]