Nadczynność przytarczyc: podstawy molekularne zaburzeń, diagnostyka i możliwości terapeutycz

Mikołaj Pietkiewicz 1, Ewa Nienartowicz 1, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek 1, Urszula Zaleska-Dorobisz 1, Andrzej Gamian 2, Jadwiga Pietkiewicz 3
1 - Katedra i Zakład Radiologii, Akademia Medyczna im. Piastów Śl., Wrocław
2 - Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna im. Piastów Śl., Wrocław, Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
3 - Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna im. Piastów Śl., Wrocław
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 555-567
ICID: 923200
Article type: Review article
 
 
Wrażliwość gruczołów przytarczyc na niskie stężenie wapnia w osoczu powoduje wydzielanie parathormonu (PTH), by przywrócić prawidłowe stężenie Ca2+. Nadczynność przytarczyc jest pospolitą endokrynopatią, wywołaną przez niekontrolowany wzrost komórek przytarczycznych. W pierwotnej nadczynności gruczołu rozwija się hiperkalcemia, w wyniku nadmiernego, autonomicznego wydzielania PTH. Wtórna nadczynność przytarczyc jest dobrze znanym powikłaniem chronicznej niewydolności nerek, w której dochodzi do znacznej hiperplazji gruczołów, zwłaszcza u pacjentów poddawanych przez długi czas dializom. Wzrost stężenia PTH w krążeniu jest bezpośrednim skutkiem zaburzeń funkcji nerek, niedoboru witaminy D i nieprawidłowego metabolizmu wapnia/fosforanów. Po udanej transplantacji nerki przytarczyce mogą się stać względnie autonomiczne i niewrażliwe na stan hiperkalcemii, ponieważ normalizacja funkcji wszczepionego narządu utrudnia osiągnięcie prawidłowej sekrecji PTH. W tych warunkach rozwija się nadczynność przytarczyc trzeciorzędowa.
Przedmiotem opracowania jest bieżący przegląd danych klinicznych, patologicznych i biochemicznych dotyczących pierwotnej, drugorzędowej i trzeciorzędowej nadczynności przytarczyc. Przedstawiono skrótową diagnostykę oraz wybrane aspekty terapii nadczynności przytarczyc.
PMID 21109708 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     hiperfosfatemia [2 powiązanych rekordów]
     parathormon [8 powiązanych rekordów]
     pierwotna, wtórna i trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc [0 powiązanych rekordów]
     rak przytarczyc [0 powiązanych rekordów]