Zastosowanie technik PCR w toksykologii

Maja Kazubek 1, Anna Długosz 2, Krzysztof Pawlik 3
1 - Katedra i Zakład Toksykologii AM we Wrocławiu
2 - 1 Katedra i Zakład Toksykologii AM we Wrocławiu
3 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 482-489
ICID: 921263
Article type: Review article
 
 
Techniki biologii molekularnej znajdują coraz szersze zastosowanie w toksykologii, co spowodowało powstanie odrębnej dziedziny jaką jest toksykologia molekularna. Toksykologia molekularna zajmuje się wykrywaniem i badaniem zmian wywołanych ksenobiotykami już na poziomie molekularnym, a zwłaszcza badaniem mutacji w genomowym DNA, różnic na poziomie ekspresji mRNA czy genotypu warunkującego osobniczą wrażliwość.
W procesach aktywacji i detoksykacji ksenobiotyków, w tym leków oraz środowiskowych karcynogenów uczestniczy wiele enzymów (xenobiotic-metabolizing enzymes – XMEs). Większość substancji chemicznych wprowadzanych do naszego organizmu, niezależnie czy ma właściwości lecznicze, chorobotwórcze czy kancerogenne, wymaga aktywacji metabolicznej przez enzymy I fazy (cytochrom P-450). Kolejny proces to zwykle detoksykacja przez enzymy II fazy, głównie hydrolazy epoksydowe, transferazy glutationowe, N-acetylotransferazy czy sulfotransferazy. Techniki PCR pozwalają na precyzyjne badanie wpływu ksenobiotyków na komórki i tkanki przez badanie poziomu aktywacji genów kodujących enzymy I i II fazy, bądź przez badanie aktywności innych elementów transkryptomu. Istotne są też badania wrażliwości poszczególnych komórek lub tkanek oparte o badania obecności mutacji lub polimorfizmu genów.
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania różnych technik PCR w toksykologii. Wykazano możliwość wykorzystania metod PCR w badaniach nad genetycznie uwarunkowaną wrażliwością na działanie ksenobiotyków, technik qPCR oraz qRT-PCR w wyszukiwaniu biomarkerów ekspozycji ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych izoform cytochromu P-450. Przedstawiono możliwość zastosowania techniki pokazu różnicowego w identyfikacji nowych genów aktywowanych czynnikami toksycznymi.
PMID 20966506 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     PCR [371 powiązanych rekordów]
     QRT-PCR [16 powiązanych rekordów]
     toksykologia molekularna [0 powiązanych rekordów]
     biomarkery toksyczności [0 powiązanych rekordów]