Prozakrzepowe działanie aldosteronu – nowe oblicze hormonu

Anna Gromotowicz 1, Urszula Osmólska 1, Maria Mantur 2, Piotr Szoka 1, Agnieszka Zakrzeska 1, Janusz Szemraj 3, Ewa Chabielska 1
1 - Samodzielna Pracownia Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny, Białystok
2 - Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Białystok
3 - Zakład Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 471-481
ICID: 921259
Article type: Review article
 
 
W świetle najnowszych badań aldosteron zyskuje coraz większe znaczenie w patologii układu sercowo-naczyniowego jako lokalny przekaźnik, podczas gdy jego działanie hormonalne nie wzbudza większego zainteresowania. W ostatnich latach zwrócono uwagę na istnienie zależności między podwyższonym stężeniem aldosteronu a zaburzeniami hemostazy prowadzącymi do wzrostu występowania incydentów zakrzepowo-zatorowych. Zaobserwowano, iż aldosteron upośledza funkcję śródbłonka naczyniowego, zaburza fibrynolizę, a także nasila stres oksydacyjny. W modelach eksperymentalnych zakrzepicy tętniczej wykazano, iż długotrwałe podawanie aldosteronu nasila proces formowania zakrzepu. Badania własne w modelu zakrzepicy żylnej u szczurów normotensyjnych potwierdziły, że także krótkotrwały wzrost stężenia hormonu potęguje ten proces. Godzinna infuzja aldosteronu spowodowała skrócenie czasu krwawienia, nasilenie adhezji płytek krwi do kolagenu, wzrost stężenia czynnika tkankowego, inhibitora fibrynolizy aktywowanego trombiną, inhibitora aktywatora plazminogenu w osoczu oraz spadek stężenia aktywatora plazminogenu. Obserwowano spadek stężenia metabolitów tlenku azotu w osoczu i poziomu mRNA syntazy tlenku azotu w aorcie, a ponadto wzrost stężenia nadtlenku wodoru i dialdehydu malonowego w osoczu oraz nasilenie ekspresji NADPH oksydazy i dysmutazy ponadtlenkowej w aorcie. Prozakrzepowe działanie aldosteronu jest złożone i zależy od aktywacji hemostazy pierwotnej, działania prokoagulacyjnego, antyfibrynolitycznego oraz osłabienia biodostępności tlenku azotu i nasilenia stresu oksydacyjnego. Efekty działania hormonu nie były w pełni znoszone po zablokowaniu receptora mineralokortykoidowego, co wskazuje na udział alternatywnych mechanizmów w prozakrzepowym działaniu hormonu.
PMID 20966505 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     aldosteron [9 powiązanych rekordów]
     zakrzepica [14 powiązanych rekordów]
     eplerenon [1 powiązanych rekordów]