Biologiczna aktywność związków lizosomotropowych

Ewa Obłąk 1, Anna Krasowska 2
1 - Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski
2 - Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 459-465
ICID: 920815
Article type: Review article
 
 
Substancje lizosomotropowe to związki biologicznie czynne, znajdujące zastosowanie jako substancje bakteriobójcze, fungicydy oraz leki. Są to najczęściej słabe organiczne zasady, które gromadzą się w kompartmentach komórkowych o niskim pH, takich jak lizosomy lub wakuole. Mechanizm ich działania jest różnorodny, zależny od budowy chemicznej związku, oraz rodzaju komórki, z którą oddziałuje.
Badania nad wpływem związków lizosomotropowych na mikroorganizm eukariotyczny – drożdże Saccharomyces cerevisiae przyczyniły się w znacznym stopniu do wyjaśnienia mechanizmu działania tych związków. Wykazano, że związki te mogą wbudowywać się w błony komórkowe i hamować aktywność H+-ATPazy. Innym mechanizmem działania jest typowe zachowanie lizosomotropowe, tzn. związki te gromadzą się w wakuolach drożdży, powodują ich rozpad, a uwolnione enzymy wakuolarne indukują autolizę komórki. Wykazano również, że niektóre związki lizosomotropowe są substratami ABC transporterów u drożdży.
PMID 20966503 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     związki lizosomotropowe [0 powiązanych rekordów]
     Saccharomyces cerevisiae [177 powiązanych rekordów]
     surfaktanty [3 powiązanych rekordów]