Rola komórek tucznych naciekających guz w modyfikacji funkcji limfocytów regulatorowych CD4+CD25+Foxp3, limfocytów Th17 oraz limfocytów cytotoksycznych Tc1 w rozwoju i progresji guza nowotworowego

Katarzyna Starska 1, Ewa Brzezińska-Błaszczyk  1
1 - I Katedra i Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 408-416
ICID: 917464
Article type: Review article
 
 
Mimo braku bezpośrednich dowodów na to, iż komórki nadzoru immunologicznego chronią przed rozwojem nowotworu, pośrednie obserwacje kliniczne oraz badania doświadczalne wskazują na ich aktywność w odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko komórkom nowotworowym różnego pochodzenia. Niewiele wiadomo również na temat wpływu komórek tucznych podścieliska nowotworu (MC – mast cells) na aktywność komórek układu odpornościowego, tj. limfocytów T regulatorowych (CD4+CD25+Foxp3+), limfocytów Th17, limfocytów cytotoksycznych Tc1 i ich wzajemnego modulowania funkcji oraz regulację przeciwnowotworową odpowiedzi immunologicznej. Czynniki syntetyzowane przez komórki tuczne podścieliska nowotworowego, m.in. histamina, COX-2, CXCL8 (IL-8), VEGF, IL-6, TNF, iNOS, MMP-8, MMP-9 mogą bezpośrednio wpływać na aktywność komórek układu odpornościowego, m.in. na subpopulacje limfocytów T (iTreg, Tc1, Th17), a tym samym regulować procesy immunologiczne zachodzące w otoczeniu guza. Jednak wpływając na procesy angiogenezy, apoptozy, cykl komórkowy, wydzielanie cytokin oraz ekspresję cząsteczek adhezyjnych, pośrednio mogą determinować progresję procesu nowotworowego. Poznanie mechanizmów regulacyjnych zachodzących w układzie: komórka tuczna podścieliska guza nowotworowego → komórki układu odpornościowego naciekające guz (limfocyty iTreg, Tc1, Th17) → ekspresja czynników związanych z angiogenezą, apoptozą, cyklem komórkowym, wydzielaniem cytokin i cząsteczek adhezyjnych, stwarza możliwość wpływania na proces aktywacji i regulację działania wybranych czynników antyneoplastycznych i proneoplastycznych pojawiających się w otoczeniu nowotworu. Badania nad tymi mechanizmami mogą być początkiem nowego podejścia do walki z rozwijającą się chorobą nowotworową i szansą na wprowadzenie nowych metod terapeutycznych.W pracy przedstawiono najnowsze wiadomości o roli komórek tucznych podścieliska nowotworowego CD117+ oraz czynników wydzielanych przez te komórki w aktywacji wybranych subpopulacji limfocytów T, tj. limfocytów regulatorowych iTreg (CD4+CD25+Foxp3+), Th17 i limfocytów cytotoksycznych Tc1 oraz wpływu komórek tucznych na stopień inwazyjności procesu nowotworowego poprzez regulację syntezy czynników wydzielanych przez badane subpopulacje limfocytów, m.in. IL-10 i TGF-β (iTreg), IL-17A i IL-6 (Th17), IFN-γ i IL-2 (Tc1).
PMID 20966498 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     komórki tuczne [8 powiązanych rekordów]
     limfocyty regulatorowe (CD4+CD25+Foxp3+) [0 powiązanych rekordów]
     limfocyty Th17 [2 powiązanych rekordów]
     limfocyty cytotoksyczne Tc1 [0 powiązanych rekordów]
     progresja guza [0 powiązanych rekordów]