Farmakologiczna aktywacja supresora nowotworu, natywnego białka p53 jako obiecująca strategia zwalczania nowotworów

Alicja Sznarkowska 1, Robert Olszewski 1, Joanna Zawacka-Pankau 1
1 - Katedra Biotechnologii, Pracownia Diagnostyki Molekularnej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 396-407
ICID: 917454
Article type: Review article
 
 
Potężny supresor nowotworów – białko p53 jest czynnikiem transkrypcyjnym, odgrywającym główną rolę w inicjacji odpowiedzi komórki na bodźce stresowe, głównie uszkodzenie DNA, niedotlenienie oraz nieprawidłowe sygnały proliferacyjne np. aktywacja onkogenu. Od odkrycia, trzydzieści jeden lat temu, p53 kojarzone jest z nowotworzeniem, gdyż wykazano zwiększone jego ilości w transformowanych nowotworowo komórkach. Stres komórkowy powoduje stabilizację białka p53, a zależnie od poziomu stresu dochodzi do zahamowania cyklu komórkowego bądź do eliminacji komórek nieodwracalnie uszkodzonych w procesie apoptozy. Białko p53 ulega inaktywacji w ponad 50% przypadków nowotworów w wyniku wzmożonej degradacji proteasomalnej lub też przez inaktywujące mutacje punktowe w jego genie. W licznych doniesieniach wykazano, iż związki niskocząsteczkowe wyodrębnione za pośrednictwem modelowania molekularnego czy też w testach biologiczno-funkcyjnych bardzo skutecznie aktywują białko p53 typu dzikiego w komórkach nowotworowych, co w rezultacie prowadzi do ich eliminacji w wyniku apoptozy zależnej od p53. W niniejszej pracy opisujemy strukturę i rolę białka p53 w komórce, a także najnowsze doniesienia, dotyczące związków o dużej aktywności przeciwnowotworowej, opartej na selektywnym przywróceniu funkcji supresorowej białka p53 w komórkach nowotworowych.
PMID 20966497 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     białko supresora nowotworu p53 [0 powiązanych rekordów]
     białko MDM2 [0 powiązanych rekordów]
     kompleks p53-HDM2 [0 powiązanych rekordów]
     degradacja w proteasomach [0 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]
     terapia przeciwnowotworowa [7 powiązanych rekordów]
     związki niskocząsteczkowe [1 powiązanych rekordów]