Zakażenia bakteriami rodzaju Helicobacter spp. w przewlekłym uszkodzeniu wątroby

Magda Rybicka 1, Piotr Stalke 2, Krzysztof Piotr Bielawski 1, Joanna Nakonieczna 1
1 - Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2 - Klinika Chorób Zakaźnych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 386-395
ICID: 916527
Article type: Review article
 
 
Wątroba jest jednym z głównych organów odpowiedzialnych za utrzymanie homeostazy. Prawidłowe funkcjonowanie tego narządu warunkuje detoksykację produktów metabolizmu w organizmie oraz udział w regulacji procesów metabolicznych makrocząsteczek (białek, lipidów, węglowodanów). Najważniejszymi czynnikami zakaźnymi, które prowadzą do uszkodzeń wątroby są wirusy pierwotnie hepatotropowe, a zwłaszcza wywołujące przewlekłe zapalenie wątroby (HBV, HCV, HDV), co może doprowadzić do marskości i/lub pierwotnego raka wątroby (HCC). W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zakażeniami bakteriami z rodzaju Helicobacter, jako potencjalnego czynnika promującego uszkodzenia wątroby i prowadzącego do raka wątrobowokomórkowego. Związek między rakiem wątrobowokomórkowym a obecnością bakterii z rodzaju Helicobacter został dobrze udokumentowany w literaturze opisującej wyniki badań przeprowadzonych na modelach zwierzęcych (Helicobacter hepaticus, a rak wątroby u myszy). Liczne dane literaturowe wskazują również na prawdopodobny związek takiego zakażenia z HCC u człowieka, gdzie obecność bakterii Helicobacter stwierdza się częściej u chorych na raka wątrobowokomórkowego, niż w wątrobach osób zdrowych lub przewlekle chorych. Molekularne mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska nie są dokładnie poznane, ale wiedza na ten temat staje się coraz bogatsza.
PMID 20966496 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Helicobacter spp. [1 powiązanych rekordów]
     Helicobacter pylori [698 powiązanych rekordów]
     rak wątrobowokomórkowy [3 powiązanych rekordów]