Biomedyczna aktywność biosurfaktantów

Anna Krasowska 1
1 - Zakład Biotransformacji, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 310-313
ICID: 915101
Article type: Review article
 
 
Biosurfaktanty, związki amfifilowe, syntetyzowane przez mikroorganizmy, oprócz właściwości powierzchniowo czynnych, często wykazują aktywność przeciwdrobnoustrojową i przeciwnowotworową. Związki te zapobiegają adhezji mikroorganizmów do różnych podłoży, dzięki czemu nie tworzą się biofilmy bakteryjne czy grzybowe. Od wielu lat biosurfaktanty są stosowane jako antybiotyki, gdyż zabijają wiele różnych drobnoustrojów. Znane też są właściwości przeciwwirusowe biosurfaktantów. Coraz więcej doniesień literaturowych informuje o wywoływaniu apoptozy przez mikrobiologiczne surfaktanty. W pracy omówiono aktualny stan wiedzy dotyczący biomedycznej aktywności biosurfaktantów.
PMID 20679686 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     biosurfaktanty [1 powiązanych rekordów]
     aktywność przeciwnowotworowa [2 powiązanych rekordów]
     aktywność przeciwdrobnoustrojowa [0 powiązanych rekordów]