Wideokapilaroskopia łożyska okołopaznokciowego – użyteczne narzędzie w diagnostyce pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów zagrożonych rozwojem przedwczesnych zmian miażdżycowych

Anna Górska 1, Lidia Rutkowska-Sak 2, Elżbieta Musiej-Nowakowska 2, Sławomir Chlabicz 1, Stanisław Górski 1
1 - Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 - Instytut Reumatologii, Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego, Warszawa
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 296-302
ICID: 912243
Article type: Review article
 
 
Stan zapalny ściany naczyniowej z dysfunkcją śródbłonka i dalszą aktywacją odpowiedzi zapalno-immunologicznej odgrywa główną rolę w rozwoju przedwczesnych zmian miażdżycowych nie tylko u dorosłych pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, ale także u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS). Potwierdzeniem tego są obserwacje Musiej-Nowakowskiej i wsp., wykazujące w badaniach autopsyjnych zmiany miażdżycowe w naczyniach u prawie 30% badanych dzieci z MIZS. Uznanymi metodami oceniającymi przedkliniczną fazę miażdżycy są biochemiczne markery uszkodzenia śródbłonka oraz badania ultrasonograficzne (FMD, IMT). W artykule autorzy sugerują, iż stwierdzenie morfologicznych i czynnościowych zaburzeń mikronaczyń obwodowych za pomocą wideokapilaroskopii statycznej i dynamicznej daje klinicystom szansę zidentyfikowania nawet młodych pacjentów z MIZS/RZS zagrożonych rozwojem miażdżycy.
PMID 20558868 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wideokapilaroskopia [0 powiązanych rekordów]