Kwas całkowicie trans-retinowy (ATRA) w prewencji i terapii nowotworów

Ewelina Hoffman 1, Wojciech P. Mielicki 1
1 - Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 284-290
ICID: 911863
Article type: Review article
 
 
Kwas całkowicie trans-retinowy (ATRA) jest wykorzystywany w prewencji i terapii różnicującej niektórych typów nowotworów. Przynosi bardzo dobre rezultaty w leczeniu ostrej białaczki promielocytowej (APL). Odgrywa istotną rolę w regulacji procesów wzrostu i różnicowania komórek zdrowych oraz zmienionych nowotworowo. W sposób pośredni lub bezpośredni reguluje ekspresję wielu genów, działając po związaniu z receptorami retinoidowymi (RARs) jako czynnik transkrypcyjny. W pracy przedstawiono przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego wpływu ATRA na wzrost i różnicowanie komórek, a także opisującego receptory RARs oraz ich rolę w komórkowym mechanizmie działania ATRA. Specjalną uwagę poświęcono wpływowi ATRA na proliferację i różnicowanie komórek nowotworowych.
PMID 20558866 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     kwas całkowicie trans-retinowy [0 powiązanych rekordów]
     receptory retinoidowe RARs [0 powiązanych rekordów]
     RXRs [0 powiązanych rekordów]