Rola białek szoku cieplnego w apoptozie komórek

Arleta Kaźmierczuk 1, Zofia M. Kiliańska 1
1 - Zakład Biochemii Medycznej, Katedra Cytobiochemii, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 273-283
ICID: 911831
Article type: Review article
 
 
Apoptoza – śmierć programowana – jest oprócz nekrozy i autofagii jednym z możliwych sposobów śmierci, dzięki któremu dochodzi do eliminacji z organizmu komórek zbędnych, nieprawidłowych, błędnie umiejscowionych czy zainfekowanych. Proces ten zapewnia organizmom kontrolę jakościową i ilościową komórek. Proces śmierci programowanej jest ściśle regulowany – wymaga aktywacji wielu genów i nakładu energii. Dotychczas dobrze poznano dwa główne szlaki apoptozy, tj. zewnętrzny/receptorowy, związany z błoną komórkową i wewnętrzny/mitochondrialny przebiegający z udziałem mitochondriów. W przebiegu śmierci programowanej komórki istotne funkcje odgrywają białka szoku cieplnego – HSPs (heat shock protein), znane z właściwości opiekuńczych i konserwatywności molekularnej. Wśród tej rodziny białek, do której zaliczamy podrodziny HSP100, HSP90, HSP70, HSP60 i HSP40 oraz małocząsteczkowe – sHSP (small), znajdują się głównie czynniki chroniące komórki przed śmiercią programowaną. Jednak niektóre z nich, w określonych warunkach i typach komórek, stanowią modulatory sprzyjające przebiegowi apoptozy. W artykule przedstawiono interakcje podstawowych białek apoptotycznych z głównymi przedstawicielami podrodzin HSP i omówiono konsekwencje tych zdarzeń dla przeżycia bądź śmierci komórek.
PMID 20558865 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]
     HSPs [3 powiązanych rekordów]
     Mitochondria [157 powiązanych rekordów]
     kaspazy [2 powiązanych rekordów]
     receptory śmierci [0 powiązanych rekordów]