Skład i właściwości biochemiczne oraz toksyczność jadów węży

Ireneusz Całkosiński 1, Ewa Seweryn 1, Arkadiusz Zasadowski 2, Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska 3, Katarzyna Dzierzba 1, Agnieszka Bronowicka-Szydełko 1, Magdalena Mierzchała 1, Ireneusz Ceremuga 1, Joanna Rosińczuk-Tonderys 4, Maciej Dobrzyński 5, Andrzej Gamian 6
1 - Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
2 - Katedra Patologii i Farmakologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3 - Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Akademia Medyczna we Wrocławiu
4 - Zakład Chorób Układu Nerwowego, Akademia Medyczna we Wrocławiu
5 - Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
6 - Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 262-272
ICID: 911067
Article type: Review article
 
 
Każdego roku na świecie odnotowuje się około 2,5 miliona przypadków ukąszeń ludzi przez węże, z których 100 000 ma charakter śmiertelny. Najwięcej takich przypadków zdarza się w Azji oraz w Afryce. Jady węży są naturalnym źródłem wielu substancji biologicznie czynnych, także o potencjalnych właściwościach terapeutycznych. Niektóre doniesienia wykazały, że dochodzi do wzrostu toksyczności znanych typów jadów węży, a takze istnieje dość duża zmienność składu wydzielin u tego samego gatunku węża w zależności od strefy geograficznej, z której pochodzi. Składnikami jadów węży są głównie peptydy, białka oraz białka enzymatyczne. Białka o właściwościach enzymatycznych podzielono na pięć podrodzin: białka mające w swojej strukturze motyw trzech palców, inhibitory proteaz serynowych typu Kunitza, fosfolipazy A2, proteazy serynowe i metaloproteazy. Toksyny z jadów węży powodujące zaburzenie homeostazy układowej i narządowej w organizmie można pogrupować w zależności od wywieranych efektów, takich jak: zaburzenie przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego, działanie kardiotoksyczne, działanie powodujące zaburzenia w hemostazie, oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy, działanie nekrotyczne
PMID 20558864 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     jady węży [0 powiązanych rekordów]
     miotoksyny [0 powiązanych rekordów]
     hemotoksyny [0 powiązanych rekordów]
     neurotoksyny [0 powiązanych rekordów]