Bakteriofag T4: molekularne aspekty infekcji komórki bakteryjnej, rola białek kapsydowych

Grzegorz Figura 1, Paulina Budynek 1, Krystyna Dąbrowska 1
1 - Laboratorium Bakteriofagowe, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 251-261
ICID: 910880
Article type: Review article
 
 
Bakteriofag T4 pochodzący z rodziny Myoviridae jest niezwykle rozpowszechniony w środowisku oraz w organizmach żywych. W mikrobiologii stał się uniwersalnym modelem badawczym wielu procesów biologicznych na poziomie molekularnym, w tym mechanizmów infekcji bakteriofagowej. T4 należy do najliczniejszej grupy wśród wirusów bakteryjnych: fagów ogonkowych, jest zbudowany z główki, kurczliwego ogonka i ma genom w postaci dwuniciowego DNA. Ogonek jest wysoce złożoną strukturą, a jego elementy, takie jak kołnierzyk z włókienkami szyjki, tuba, haczyki, płytka podstawna i włókna ogonkowe współpracują podczas infekcji bakterii.
Najważniejszym gospodarzem bakteriofaga T4 jest Escherichia coli. W procesie infekcji najważniejsza jest adsorpcja T4 na powierzchni bakterii, zależna od obecności odpowiednich receptorów: lipopolisacharydów i białka OmpC. Duża swoistość bakteriofagów powoduje, że zarówno elementy błony bakteryjnej, jak i białka fagowe zaangażowane w wiązanie (gp12 i gp37) muszą mieć określoną budowę (skład) warunkującą ich oddziaływania. Wprowadzenie DNA do wnętrza bakterii angażuje grupę białek odpowiedzialnych m.in. za skurcz ogonka, enzymatyczne trawienie peptydoglikanu i fuzję bakteryjnych błon. W zainfekowanej komórce T4 przejmuje kontrolę nad jej metabolizmem, dzięki grupie czynników regulujących replikację i ekspresję genów. Ostatnim etapem infekcji jest złożenie wirionów i liza zakażonej komórki bakteryjnej, również podlegająca swoistym mechanizmom regulacyjnym, odnoszącym się do stanu całej populacji faga w środowisku. W pracy przedstawiono rolę poszczególnych elementów fagowych i bakteryjnych w tych procesach oraz mechanizm ich współdziałania, z uwzględnieniem zidentyfikowanych na poziomie molekularnym obszarów aktywnych.

PMID 20498502 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     bakteriofag T4 [0 powiązanych rekordów]
     infekcja bakteriofagowa [0 powiązanych rekordów]
     receptory bakteryjne dla bakteriofagów [0 powiązanych rekordów]
     LPS [17 powiązanych rekordów]