Rola podwzgórzowej kinazy białkowej aktywowanej przez AMP w kontroli pobierania pokarmu

Franciszek Fijałkowski 1, Robert Jarzyna 1
1 - Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Uniwersytet Warszawski
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 231-243
ICID: 910614
Article type: Review article
 
 
Kinaza białkowa aktywowana przez AMP jest konserwowanym ewolucyjnie enzymem występującym u wszystkich przebadanych pod tym kątem eukariontów. Pełni ona główną rolę w przełączaniu między metabolizmem katabolicznym i anabolicznym. Jej aktywność jest kontrolowana przez wiele czynników, jednak zasadniczo integruje ona poziom komórkowego AMP i sygnały przekazywane przez kinazy wyższego rzędu. Działa poprzez kontrolę aktywności konkretnych enzymów i biogenezy mitochondriów, a także wpływa na transport pęcherzykowy oraz ekspresję genów. Fizjologicznie efekty jej działania są plejotropowe i tkankowo swoiste. Do długiej listy jej różnych funkcji, w 2004 r. dopisano nową – kontrolę pobierania pokarmu przez neurony umiejscowione w podwzgórzu. Od tego czasu dobrze udokumentowano jej ważną rolę w przekazywaniu sygnałów pochodzących z wszystkich istotnych czynników informujących mózg o stanie energetycznym organizmu, w tym leptyny, insuliny, glukozy, greliny, adiponektyny i innych. Dużo uwagi poświęcono również molekularnym podstawom jej regulacji. Wydaje się, że w podwzgórzu AMPK fosforyluje zarówno karboksylazę acetylo-CoA, jak również mTOR, a główną kinazą wyższego rzędu jest CaMKKβ. Odkrycia te wydają się interesujące nie tylko ze względu na ich wartość poznawczą, ale również aplikacyjną – zarówno w kontekście stosowania aktywatorów AMPK, takich jak metformina w terapii cukrzycy typu 2, a także poszukiwania nowych sposobów walki z otyłością. Wydaje się, że głębsze zrozumienie roli AMPK w regulacji pobierania pokarmu może stworzyć nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu tych schorzeń.
PMID 20498500 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     kontrola pobierania pokarmu [0 powiązanych rekordów]
     kinaza zależna od AMP [0 powiązanych rekordów]
     jądro łukowate [0 powiązanych rekordów]