Biologiczna aktywność czwartorzędowych soli amoniowych (CSA)

Ewa Obłąk 1, Andrzej Gamian 2
1 - Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski
2 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L.Hirszfelda we Wrocławiu; Akademia Medyczna we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 201-211
ICID: 908991
Article type: Review article
 
 
Czwartorzędowe sole amoniowe (CSA), zwłaszcza te o charakterze kationowych surfaktantów są stosowane jako antybakteryjne i antygrzybowe dezynfektanty. CSA działają również na wirusy z otoczką lipidową, włączając HIV (human immunodeficiency virus) i HBV (hepatitis B virus), ale nie działają na wirusy bez otoczki lipidowej. Związki te mają szerokie zastosowanie w gospodarstwie domowym (szampony, odżywki do włosów), w rolnictwie (fungicydy, pestycydy, insektycydy), w ochronie zdrowia (leki) oraz w przemyśle (biocydy, środki antykorozyjne). Stosowanie czwartorzędowych soli amoniowych na szeroką skalę, jako dezynfektantów doprowadziło do rozwoju oporności mikroorganizmów na te związki. Staphylococcus aureus zawiera plazmid niosący geny (qacA i qacB) kodujące oporność na czwartorzędowe związki amoniowe i akryflawinę. Białka błonowe QacA i QacB (tzw. pompy efflux) nadają wieloraką oporność przez usuwanie związków z komórki.
PMID 20400784 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     czwartorzędowe sole amoniowe [1 powiązanych rekordów]
     surfaktanty [3 powiązanych rekordów]
     Saccharomyces cerevisiae [177 powiązanych rekordów]