Rola jonów wapnia w modulowaniu reaktywności mięśniówki gładkiej podczas niedokrwienia i reperfuzji. Część 2

Katarzyna Szadujkis-Szadurska 1, Rafał Szadujkis-Szadurski 1, Leszek Szadujkis-Szadurski 1, Grzegorz Grześk 1, Maciej Słupski 1, Grzegorz Matusiak 1, Izabela Glaza 1, Marta Gajdus 1
1 - Department of Pharmacology and Therapy, Collegium Medicum in Bydgoszcz
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 195-200
ICID: 908870
Article type: Review article
 
 
Wstęp: Uszkodzenia przeszczepianych narządów, wyzwalane reperfuzją, stanowią poważny problem w transplantologii i są powodem poszukiwania leków, które zmniejszałyby ryzyko niepowodzeń, związanych z przywróceniem przepływu w przeszczepie. Celem pracy było określenie wpływu układu antyoksydacyjnego na skurcz tętnic wyzwalany przez angiotensynę II po niedokrwieniu i reperfuzji, z uwzględnieniem udziału wewnątrzkomórkowej i zewnątrzkomórkowej puli jonów wapnia.
Materiał/Metody:Badania przeprowadzono na perfundowanych tętnicach ogonowych szczurów, samców szczepu Wistar. Badano skurcz wyzwalany przez angiotensynę II z udziałem wewnątrzkomórkowej i zewnątrzkomórkowej puli jonów wapnia po niedokrwieniu i reperfuzji oraz w obecności katalazy i aminotriazolu.
Wyniki:Angiotensyna II wyzwala wzrost ciśnienia perfuzyjnego z udziałem wewnątrz- i zewnątrzkomórkowej puli jonów wapnia. Po niedokrwieniu, w sposób zależny od czasu trwania, dochodzi do obniżenia reakcji mięśniówki gładkiej na angiotensynę II, a reperfuzja prowadzi do nasilenia skurczu. Obecność katalazy powoduje obniżenie, zaś aminotriazolu podwyższenie reakcji wyzwalanych przez angiotensynę II.
Wnioski:Niedokrwienie redukuje, natomiast reperfuzja wzmaga reakcję tętnic na ANG II. Wyniki potwierdzają wazoprotekcyjne działanie katalazy oraz destrukcyjny wpływ aminotriazolu w modulowaniu reakcji mięśniówki gładkiej naczyń na ANG II po niedokrwieniu/reperfuzji. Wyniki sugerują, że układ antyoksydacyjny moduluje reakcje wyzwalane przez ANG II, a reperfuzja zaburza równowagę pomiędzy antyoksydantami i produkcją reaktywnych form tlenu.
PMID 20400783 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Angiotensin II [39 powiązanych rekordów]
     Ischemia [142 powiązanych rekordów]
     Reperfusion [109 powiązanych rekordów]
     Catalase [140 powiązanych rekordów]
     aminotriazole [2 powiązanych rekordów]