Rola naturalnych składników diety w chemioprewencji nowotworów jelita grubego

Anna Olejnik 1, Joanna Tomczyk 1, Katarzyna Kowalska 1, Włodzimierz Grajek 1
1 - Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 175-187
ICID: 908396
Article type: Review article
 
 
Praca jest przeglądem najnowszych danych literaturowych dotyczących potencjału prewencyjnego i terapeutycznego naturalnych składników diety w odniesieniu do nowotworów jelita grubego. Dotychczas badaniom poddano właściwości chemioprewencyjne wielu związków pochodzenia naturalnego. Spośród czynników dostarczanych wraz z dietą, szczególne zainteresowanie w chemioprewencji nowotworów jelita grubego wzbudzają przede wszystkim: błonnik pokarmowy, probiotyki i prebiotyki, metionina i folaty, witaminy D i E, wapń i selen, antocyjany, procyjanidyny, fitoestrogeny, izotiocyjaniany, galusan epigallokatechiny, kurkumina i resweratrol. Wyniki licznych badań in vitro i in vivo wskazują, że związki te mogą hamować rozwój nowotworów jelita grubego. Mechanizmy ich działania są związane m.in. z modulacją ekspresji genów, których produkty uczestniczą w regulacji cyklu komórkowego, apoptozy i różnicowania komórek oraz ograniczania zdolności do przerzutów i blokowania procesu angiogenezy. Potencjał przeciwkarcynogenny tych środków jest związany również ze zdolnością do obniżania ekspresji wielu czynników zapalnych, w tym ekspresji cyklooksygenazy 2. Badania przeprowadzone na nowotworowych kulturach komórkowych i modelach zwierzęcych wykazały, że wymienione składniki diety mogą stanowić ochronę przed karcynogenami będącymi mediatorami procesu nowotworowego, a także potwierdziły przypuszczenia o ich działaniu uwrażliwiającym komórki nowotworowe na chemioterapię i radioterapię. Mimo pozytywnych wyników badań laboratoryjnych świadczących o aktywności przeciwnowotworowej testowanych czynników chemioprewencyjnych, zadowalające rezultaty uzyskano tylko w nielicznych badaniach klinicznych. Jest to związane nie tyle z brakiem skutecznego działania, ale przede wszystkim z brakiem precyzyjnych biomarkerów pozwalających na monitorowanie efektów chemioprewencji. Mimo stosunkowo słabych dowodów na przeciwnowotworowe działanie naturalnych biologicznie czynnych składników żywności, z chemioprewencją nowotworu jelita grubego, za pomocą tych związków, wiąże się duże nadzieje i wskazuje, że w przyszłości mogą one odegrać znaczącą rolę w ograniczeniu zachorowalności na ten rodzaj nowotworu.
PMID 20400781 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nowotwór jelita grubego [1 powiązanych rekordów]
     bioaktywne składniki żywności [0 powiązanych rekordów]
     chemioprewencja [4 powiązanych rekordów]
     aktywność przeciwnowotworowa [2 powiązanych rekordów]
     działanie przeciwzapalne [0 powiązanych rekordów]