Oddziaływanie komórek dendrytycznych z limfocytami T regulatorowymi

Justyna Wojas 1, Elżbieta Pajtasz-Piasecka 1
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 167-174
ICID: 907948
Article type: Review article
 
 
Jednym z głównych sposobów zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania organizmu jest utrzymanie stanu dynamicznej równowagi między reakcjami odpornościowymi, zaangażowanymi do eliminacji patogenów, a mechanizmami odpowiedzialnymi za wyciszenie odpowiedzi odpornościowej. W trakcie indukcji odpowiedzi i podczas powstawania tolerancji, komórki dendrytyczne (DC) i limfocyty T oddziałują ze sobą. DC wpływają na różnicowanie, migrację i aktywność limfocytów T CD4+ zarówno poprzez bezpośredni kontakt, jak i przez wytwarzanie cytokin. W odpowiednim mikrośrodowisku, w limfocytach T może dojść do indukcji czynnika transkrypcyjnego FoxP3 (forkhead box P3), który decyduje o regulatorowych właściwościach tych komórek. Jednak nadal pozostaje niepewne, czy za indukcję komórek T regulatorowych (Treg) w większym stopniu jest odpowiedzialny odpowiedni zestaw cytokin obecnych w środowisku, stymulacja DC należących do określonej subpopulacji, czy może rodzaj antygenu prezentowanego przez DC. Zarówno powstające w grasicy, naturalne komórki Treg (nTreg), jak i indukowane w tkankach obwodowych limfocyty Treg (iTreg) wykorzystują podobne mechanizmy pobudzania tolerancji. Ich aktywność jest związana z wytwarzaniem cytokin przeciwzapalnych, takich jak TGF-β (transforming growth factor β) i interleukina 10 lub bezpośrednim kontaktem z komórką docelową. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że komórki Treg pod wpływem odpowiednich cytokin (np. interleukiny 6) mogą utracić zdolność do ekspresji czynnika transkrypcyjnego FoxP3, co może pociągnąć za sobą zanik funkcji supresorowych w stosunku do proliferujących limfocytów T.
PMID 20354265 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     komórki dendrytyczne [8 powiązanych rekordów]
     limfocyty T regulatorowe [5 powiązanych rekordów]
     nTreg [0 powiązanych rekordów]
     iTreg [0 powiązanych rekordów]